Verzuimanalyse op basis van kalenderdagen

De Verzuimanalyse op basis van kalenderdagen is één van de rapportagemogelijkheden in de rapportgenerator. Dit is een rapport waarbij alle in de gekozen verslagperiode geregistreerde verzuimmeldingen worden getoond en waarvan de verzuimcijfers worden berekend op basis van kalenderdagen. Je kunt deze rapportagemogelijkheid selecteren door naar het tabblad Rapportage te gaan en de button Rapporten te selecteren. Selecteer vervolgens in het dropdown menu de optie Verzuimanalyse op basis van kalenderdagen.

mceclip0.png

De berekeningen achter de statistiek- en rapportgenerator zijn gebaseerd op de formules die worden voorgeschreven door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS). De rekenmethodieken kunnen in dit artikel worden teruggelezen. Het CBS heeft voor het berekenen van verzuimcijfers een officieel document gepubliceerd.

Bij het berekenen van de verzuimcijfers op basis van kalenderdagen wordt altijd uitgegaan van 365 kalenderdagen per jaar.

Voorformulier

In het voorformulier kan een selectie worden gemaakt over onder andere welke periode, populatie en protocollen u de verzuimcijfers wenst uit te draaien.

1. Periode

Het voorformulier start met de selectie van de periode. Hier kun je de gewenste periode invullen.

Let op. De onderste datum geeft de periode tot weer. Als je bijvoorbeeld de cijfers over geheel 2015 wenst uit te draaien, vul je hier 01-01-2015 tot 01-01-2016 in. Je kunt ook handmatig een datum kiezen via de button achter het in te vullen veld.

blobid0.jpg

2. Selectiecriteria

Bij dit onderdeel kun je kiezen over welke populatie je de verzuimcijfers wenst uit te draaien. Dit kan op basis van bedrijf of groep. Bij Type selectie kun je een keuze maken uit beide opties.

Let op. Je kunt alleen kiezen voor Groep als er daadwerkelijk groepen zijn ingericht onder Applicatie instellingen en Groepsbeheer. Als je geen groep hebt ingericht, dan wordt de optie niet getoond in de rapportgenerator.

blobid1.jpg

Selecteer vervolgens de gewenste holding of het gewenste bedrijf. Klik op de naam van het onderdeel zodat de bedrijfsstructuur verder naar rechts wordt uitgeklapt. Als je de gehele holding inclusief alle onderliggende onderdelen wil uitdraaien, hoef je alleen het witte bolletje achter de holdingnaam aan te vinken.

blobid0.jpg

Voor een specifiekere selectie kun je vinkjes plaatsen bij het gewenste onderdeel. De onderliggende afdelingen worden automatisch meegenomen. 

blobid1.jpg

Door bij Type selectie te kiezen voor Groep, hoef je daarna alleen de gewenste groep(en) te selecteren door een vinkje te plaatsen. De cijfers worden berekend op de populatie zoals dit bij het groepsbeheer ingericht staat. 

3. Rapportopties

Als eerste kan onder het kopje Rapportopties worden gekozen voor welke protocollen je het rapport wil genereren. Je kunt kiezen voor de protocollen Ziek, Zwanger en Ziek a.g.v. zwangerschap. Er moet minimaal één protocol worden gekozen, maar het is ook mogelijk om meerdere protocollen te selecteren.

blobid0.jpg

In dit bovenstaand geval komen alleen werknemers voor op de output die Ziek zijn gemeld in de verslagperiode, dus vrouwelijke werknemers die toen (ziek a.g.v.) zwanger(schap) waren, mogen niet getoond worden op de output.

Als tweede kun je onder Inclusief vier extra criteria selecteren. De keuze bestaat uit Afdelingen zonder verzuim, Bedrijven zonder verzuim, Omschrijvingen en Structureel Functioneel Beperkt.

blobid1.jpg

Afdelingen zonder verzuim
Bij het selecteren van deze optie worden de afdelingen waar tijdens de verslagperiode geen verzuim in heeft plaatsgevonden toch getoond. Het aantal werknemers en de beschikbare dagen worden weergegeven. Echter wordt er bij het aantal verzuimdagen, het aantal verzuimmeldingen, de ziekmeldfrequentie en verzuimpercentage nihil weergegeven (aantal 0,00 of 0,00%).

Bedrijven zonder verzuim
Bij het selecteren van deze optie worden de bedrijven waar tijdens de verslagperiode geen verzuim in heeft plaatsgevonden toch getoond. Het aantal werknemers (ook uitgedrukt in FTE) en de beschikbare dagen binnen dat bedrijf worden getoond. Echter wordt er bij het aantal verzuimdagen, het aantal verzuimmeldingen, de ziekmeldfrequentie en verzuimpercentage nihil weergegeven (aantal 0,00 of 0,00%).

Omschrijvingen
Bij het selecteren van deze optie wordt de kolom 'Verzuimreden' meegenomen in de output.

Structureel Functioneel Beperkt
Bij het selecteren van deze optie worden de werknemers met een SFB-status meegerekend in de verzuimcijfers. 

Als laatste kan er worden gekozen of je inactieve afdelingen wil uitsluiten van de output. Afdelingen die inactief zijn gemaakt, kunnen uitgesloten worden door een vinkje te plaatsen voor de optie. 

blobid2.jpg

Filter opslaan
Als je vaker gebruik maakt van hetzelfde rapport met dezelfde selectiecriteria, dan is het handig om dit als filter op te slaan. Vul eerst het gehele voorformulier in en kies daarna rechts onderin voor de button Filter opslaan.

blobid6.jpg

In de pop-up kun je een naam geven aan het filter. Selecteer Opslaan en sluiten om het filter op te slaan en de pop-up de sluiten.

blobid7.jpg

Na het opslaan kun je het filter openen door het links onderin het scherm aan te klikken.

blobid8.jpgblobid9.jpg

Als de button blauw is, dan is het filter geselecteerd. Als het filter niet is geselecteerd, dan wordt de button in een witte kleur getoond.

Het filter kan worden geleegd door rechts onderin het beeldscherm te kiezen voor de button Legen.

blobid10.jpg

Rapport genereren

Zodra je de gewenste selectie hebt gemaakt, kun je het rapport gaan genereren via de button rechts bovenin het scherm.

Let op. Het genereren van de output kan even duren, dit is afhankelijk van de grootte van de populatie. Het wordt aangeraden om ondertussen niet in de browser te klikken, maar te wachten tot de output op het beeldscherm wordt getoond. Zo voorkom je dat de browser vast kan lopen. 

Output
Met de output wordt de uitkomst van het rapport bedoeld. 

1. Rapportgegevens

blobid3.jpg

Rapportnaam  
De naam van het geselecteerde rapport.

Afgedrukt op
Datum waarop het rapport is gegenereerd.

Verslagperiode
De gekozen verslagperiode.

Structureel Functioneel Beperkt (Ja/ Nee)
Output is inclusief of exclusief medewerkers met een SFB-status, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Werknemers
Totaal aantal werknemers van de gehele gekozen populatie binnen de verslagperiode. Weergegeven in aantallen en in FTE.

Verzuimdagen
Totaal aantal verzuimdagen van alle werknemers van de gekozen populatie die verzuimden in de verslagperiode.

Beschikbare dagen
Totaal aantal beschikbare dagen van alle werknemers van de gekozen populatie binnen de verslagperiode.

Bedrijven zonder verzuim (Ja/ Nee)
Bedrijven waarbij geen verzuim heeft plaatsgevonden binnen de verslagperiode worden toch getoond met 0.00 of 0.00%, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Afdelingen zonder verzuim (Ja/ Nee)
Afdelingen waarbij geen verzuim heeft plaatsgevonden binnen de verslagperiode worden toch getoond met 0.00 of 0.00%, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Ziek (Ja/ Nee)
Het protocol Ziek wordt wel of niet meegenomen in de output, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Zwanger (Ja/ Nee)
Het protocol Zwanger wordt wel of niet meegenomen in de output, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Adoptie (Nee)
Het protocol Adoptie wordt nooit meegenomen in deze rapportagemogelijkheid.

Donor (Nee)
Protocol Donor wordt nooit meegenomen in deze rapportagemogelijkheid.

Ziek a.g.v. zwangerschap (Ja/ Nee)
Het protocol Ziek a.g.v. zwangerschap wordt wel of niet meegenomen in de output, zoals gekozen in het voorformulier bij Rapportopties.

Kort verzuim, middel verzuim, lang verzuim*
Ziekteverzuim uitgedrukt in percentage per duurcategorie.

Verzuimmeldingen
Totaal aantal verzuimmeldingen van de verzuimende medewerkers van de gehele geselecteerde populatie binnen de verslagperiode. 

Ziekmeldfrequentie*
Berekening ziekmeldfrequentie van de gehele geselecteerde populatie.

Verzuimpercentage*
Berekening verzuimpercentage van de gehele geselecteerde populatie.

* De berekening van deze onderdelen kan teruggelezen worden in het artikel Rekenmethodieken

2. Cijfers per bedrijf

blobid0.jpg

Rapportnaam  
De naam van het geselecteerde rapport.

Afgedrukt op
Datum waarop het rapport is gegenereerd.

Verslagperiode
De gekozen verslagperiode.

Werknemers
Totaal aantal werknemers binnen dit bedrijf, binnen de verslagperiode. Weergegeven in aantallen en in FTE.

Verzuimdagen
Totaal aantal verzuimdagen van alle werknemers binnen dit bedrijf die verzuimden in de verslagperiode.

Beschikbare dagen
Totaal aantal beschikbare dagen binnen de verslagperiode van alle werknemers binnen dit bedrijf

Bedrijfsnaam
Volledige bedrijfsnaam zoals opgegeven bij de bedrijfsgegevens.

Adres
Straat, postcode en plaats van het bedrijf zoals opgegeven bij de bedrijfsgegevens.

Dienstverlener
Naam van de dienstverleden zoals opgegeven bij de bedrijfsgegevens.

Kort verzuim, middel verzuim, lang verzuim*
Ziekteverzuim uitgedrukt in percentage per duurcategorie binnen dit bedrijf.

Verzuimmeldingen
Totaal aantal verzuimmeldingen van de verzuimende medewerkers binnen dit bedrijf, binnen de verslagperiode.

Ziekmeldfrequentie*
Berekening ziekmeldfrequentie van de populatie binnen dit bedrijf.

Verzuimpercentage*
Berekening verzuimpercentage van de populatie binnen dit bedrijf.

* De berekening van deze onderdelen kan teruggelezen worden in het artikel Rekenmethodieken

3. Cijfers per afdeling

blobid1.jpg

Werknemers
Totaal aantal werknemers binnen deze afdeling die verzuimden in de verslagperiode. Weergegeven in aantallen en in FTE.

Verzuimdagen
Totaal aantal verzuimdagen van alle werknemers van deze afdeling die verzuimden in de verslagperiode.

Beschikbare dagen
Totaal aantal beschikbare dagen van alle werknemers van deze afdeling binnen de verslagperiode.

Kort verzuim, middel verzuim, lang verzuim*
Ziekteverzuim uitgedrukt in percentage per duurcategorie binnen deze afdeling.

Verzuimmeldingen
Totaal aantal verzuimmeldingen van de verzuimende medewerkers binnen deze afdeling, binnen de verslagperiode.

Ziekmeldfrequentie*
Berekening ziekmeldfrequentie van de populatie binnen deze afdeling.

Verzuimpercentage*
Berekening verzuimpercentage van de populatie binnen deze afdeling.

* De berekening van deze onderdelen kan teruggelezen worden in het artikel Rekenmethodieken

4. Output per werknemer

blobid0.jpg

Werknemer
Voorletters en achternaam van de verzuimende werknemer.

BSN
Burgerservicenummer van de verzuimende werknemer. Deze optie wordt niet getoond als de optie BSN verbergen aanstaat in de rol.

Verzuimreden
De reden van het verzuim van de werknemer. Dit wordt alleen getoond als bij Omschrijvingen wordt aangevinkt in het voorformulier.

1e AO-dag
Eerste arbeidsongeschiktheidsdag van de verzuimende werknemer.

Hersteld datum
De datum waarop de werknemer hersteld is gemeld. Dit wordt alleen gevuld als deze datum is toegevoegd.

FTE
Het fulltime-equivalent (deeltijdfactor) van de verzuimende werknemer.

Beschikbare dagen
Het aantal beschikbare dagen van de verzuimende werknemer binnen de verslagperiode.

Verzuim in verslagperiode
Data waarop de werknemer verzuimde binnen de verslagperiode.

Percentage
Percentage van de arbeidsongeschiktheid van de verzuimende werknemer binnen de verslagperiode.

Verzuimdagen
Totaal aantal verzuimdagen van de verzuimende werknemer binnen de verslagperiode.

Verzuimpercentage*
Berekening verzuimpercentage van de verzuimende werknemer binnen de verslagperiode.

* De berekening van deze onderdelen kan teruggelezen worden in het artikel Rekenmethodieken

Output exporteren

Het is mogelijk om de output uit te draaien in een PDF-, Excel- en/of Word-bestand. Zodra de cijfers worden getoond, na het genereren van de selectie, kun je rechts bovenin het scherm de button Resultaat exporteren selecteren.

Kies vervolgens in de pop-up naar welke extensie je het resultaat wil exporteren.

blobid2.jpg

Door te kiezen voor Afdrukken kan er direct een printopdracht naar een printer worden verstuurd. Als je kiest voor E-mail versturen krijg je een pop-up met de maileditor om het bestand direct te kunnen mailen. Bij het Exporteren naar Adobe PDF, Microsoft Word of Microsoft Excel wordt het bestand geopend in de desbetreffende programma's. Je kunt dan het bestand eventueel nog bewerken en opslaan.

Het is mogelijk om de output naar PDF per pagina te scheiden. Elk bedrijf wordt dan op een aparte pagina getoond. In de pop-up om het document naar PDF te exporteren, kun je de optie Gescheiden pagina's aanvinken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0