Uitleg verschillende rapporten

Vanuit VerzuimSignaal kunnen verschillende rapportages worden gegenereerd. In dit artikel worden de verschillende rapportages uitgelegd.

Acceptatiegegevens

Rapportage waarbij alle polisgegevens getoond worden voor de verschillende eigen klanten over een bepaalde periode. De output van dit rapport is automatisch een Excel-sheet.

blobid0.png

Autorisatierapport

Dit rapport geeft een overzicht voor eigen gebruikers of voor werkgevergebruikers.
Bij het overzicht voor eigen gebruikers wordt per gebruiker een overzicht getoond voor welk bedrijf, afdeling of werknemer deze gebruiker is geautoriseerd.
Het overzicht voor werkgevergebruikers geeft aan welke gebruikers voor welke bedrijfsonderdelen (gehele bedrijf, afdeling of specifieke werknemers) geautoriseerd zijn.

Bedrijfsgegevens

Het rapport Bedrijfsgegevens geeft in één oogopslag een overzicht per bedrijf over een geselecteerde periode voor het aantal werknemer, het aantal (lopende) meldingen, meldingen in de periode, GZVD, ZMF, ZVP en de oorzaken (verzuimredenen zoals deze gedefinieerd zijn in VerzuimSignaal).

blobid0.png

Benchmark

Het rapport Benchmark geeft de verzuimcijfers van afzonderlijke bedrijven en afdelingen weer, om deze met elkaar te vergelijken. Bedrijven zijn met dit rapport te vergelijken in drie opties:

Kerngetallen

blobid1.png

Verzuimduur

blobid2.png

Verzuim per maand

blobid3.png

Caseload en Caseload per casemanager

De rapportage Caseload laat zien in welke mate de casemanager belast is met openstaande dossiers en de daarbij behorende cijfers als kort, middel en lang verzuimende werknemers.

blobid4.png

Bij de rapportage Caseload per casemanager wordt per casemanager een overzicht getoond van het aantal werkgevers dat een betreffende casemanager onder zijn of haar hoede heeft. Door de naam van de casemanager te selecteren kan een casemanager worden toegewezen of gewijzigd, waarbij het ook mogelijk is de optie Zonder casemanager te selecteren.

blobid5.png

Contractuitnutting

Het rapport Contractuitnutting zet de kosten en baten op contractniveau tegen elkaar af, zodat gezien kan worden of een contract een positief (winst) of een negatief (verlies) saldo heeft.

Frequent verzuimers

Met het rapport Frequent verzuimers kan criteria worden opgegeven om de frequent verzuimers binnen de organisatie te identificeren. De uitkomsten zijn te sorteren op werknemersnaam, aantal meldingen, bedrijfsnaam en afdelingsnaam.

blobid6.png

Gedetailleerd verzuimoverzicht

Het rapport Gedetailleerd verzuimoverzicht geeft een overzicht waarbij naast de kerngetallen omtrent verzuim ook het aantal lopende meldingen en FTE van de verschillende werknemers worden getoond.

blobid7.png

Meldingen per dag

Het rapport Meldingen per dag geeft een overzicht van alle meldingen in de opgegeven periode. Per melding wordt de meldingsdatum, werknemersnaam, BSN, soort melding, 1eAO-dag en AO% getoond.

blobid8.png

Openstaande dossiers per duurcategorie

Het rapport Openstaande dossier per duurcategorie toont een overzicht van alle werknemers die een bepaald aantal weken ziek zijn. Met dit rapport kun je bijvoorbeeld snel en overzichtelijk lang-verzuimers identificeren.

blobid9.png

Schadelast

Met het rapport Schadelast kunnen schadebedragen, die zijn ontstaan naar aanleiding van verzuimmeldingen, op een overzichtelijke manier in kaart worden gebracht. Dit rapport wordt voornamelijk gebruikt door verzekeraars en volmachten.

blobid10.png

Verrichtingen

Rapportage waarbij de tijd / kosten van de door de gebruiker uitgevoerde taken worden vastgelegd over een bepaalde verslagperiode. Deze rapportage wordt voornamelijk gebruikt door arbodiensten.

blobid11.png

Verzuim per maand

Het rapport Verzuim per maand geeft een overzicht van het ZVP per maand, gespecificeerd op afdelingsniveau.

blobid12.png

Verzuimanalyse o.b.v. kalenderdagen/ werkdagen

Rapportage waarbij alle in de gekozen verslagperiode geregistreerde verzuimmeldingen worden getoond en waarvan de verzuimcijfers worden berekend op basis van kalenderdagen. In de verzuimanalyse op basis van werkdagen wordt de output in werkdagen getoond. Als er sprake is van een werkrooster in het dienstverband van de werknemer dan is dit patroon leidend. 

blobid13.png

Verzuimanalyse t.b.v. de inkomensverzekeraar

Rapportage waarbij over een gekozen verslagperiode belangrijke gegevens voor de verzekeraar of volmacht worden gegenereerd op basis van alle geregistreerde ziekmeldingen.

blobid14.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0