Voortschrijdend verzuim

Voortschrijdend verzuim is een onderdeel van de statistiekgenerator.

Het voortschrijdend verzuim is het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont.

Zo wordt het 12-maands voortschrijdend gemiddelde verzuim berekend door van twaalf achtereenvolgende maanden het gemiddelde verzuim te berekenen. Als een kalendermaand is gepasseerd, wordt van die 12 maanden de oudste maand vervangen door de nieuwste maand en wordt opnieuw het gemiddelde berekend. De seizoensinvloeden op het verzuim zullen zo niet zichtbaar zijn, maar wel de trend in het verloop van de jaren.

blobid0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0