Ziekteverzuimverzekering toevoegen aan werkgever

Het is in VerzuimSignaal mogelijk om een ziekteverzuimverzekering toe te voegen aan een werkgever of bedrijf. Een ziekteverzuimverzekering toevoegen is nodig om goed gebruik te kunnen maken van bepaalde rapportages in VerzuimSignaal zoals de rapporten Schadelast en reservering.

In dit artikel leggen we uit hoe je een ziekteverzuimverzekering kunt toevoegen aan een werkgever of bedrijf en hoe je een wijziging kunt aanbrengen.

Een ziekteverzuimverzekering toevoegen


1. Zoek de juiste werkgever via Snelzoeken of Werkgever zoeken onder het tabblad Werkgevers van de menubalk.

2. Klik in de zoekresultaten op de werkgever waaraan je een ziekteverzuimverzekering wilt toevoegen.

3. In de werkgevergegevens klik je naast de bedrijfsnaam op het potlood icoontje   om naar het wijzigingsformulier te gaan.

blobid1.jpg

4. In het wijzigingsformulier scrol je naar het onderdeel Ziekteverzuimverzekering. Klik vervolgens op toevoegen.

blobid2.jpg

Het polis-formulier wordt geopend. De geel gemarkeerde velden zijn verplicht. 

blobid3.jpg

Hieronder volgt een omschrijving per invoerveld. De velden in het rood aangegeven, hebben invloed op de uitkomst in het rapport Schadelast en reservering.

Type verzekering
Hier kun je kiezen tussen Conventioneel of Stop-loss.

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt iedere ziektedag van een 
individuele werknemer met inachtneming van het eigen risico in dagen. 

Stop-loss komt vaak voor bij bedrijven met een hogere loonsom. Bij deze verzekering kies je voor een bedrag waarvoor je zelf het verzuimrisico wil dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult de Stop-loss verzekering het verschil aan.

Sub-type verzekering
Hier kun je kiezen tussen VVO en VVU.

Verzuimverzekeraar (verplicht)
Een lijst met verzekeraars waaruit je kunt kiezen.

Als de verzekeraar die je zoekt niet in de lijst staat, dan kan een applicatiebeheerder verzekeraars toevoegen in het beheer van Inkomensverzekeraars

Polisnummer (verplicht)
Hier vul je het polisnummer in. Dit nummer kan getoond worden bij overzichten zoals Openstaande dossiers en Werkgever zoeken.

Mantel
Dit veld is optioneel. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Polisperiode
Hier vul je de polisperiode in. Je kunt kiezen uit jaar, half jaar of variabel. Het is mogelijk om voor verschillende verzuimperiodes verschillende dekkingsgraden te hanteren.

Wanneer je voor de polisperiode jaar kiest, zullen twee velden voor dekkingspercentage verschijnen, namelijk Dekkingspercentage 1ste jaar en Dekkingspercentage 2de jaar.

Wanneer je kiest voor half jaar, dan verschijnen er vier velden voor dekkingspercentage, zoals Dekkingspercentage 1ste half jaar, Dekkingspercentage 2de half jaar, enzovoort. Zo kun je per half jaar wisselen van dekkingspercentage.

Als laatste heb je de mogelijkheid om de polisperiode variabel in te stellen. Met deze optie kun je zelf bepalen welke maanden van het verzuim wordt voorzien van een bepaald dekkingspercentage. Bijvoorbeeld Maand 1 t/m 3 (100% dekkingspercentage) of Maand 4 t/m 7 (70% dekkingspercentage).

blobid4.jpg

Door op het plusje te klikken, kun je meerdere variabele periodes toevoegen.

Premie
Dit veld is optioneel. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Premieperc. 1ste jaar 
Dit veld is optioneel en afhankelijk van de keuze bij polisperiode. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Premieperc. 2de jaar 
Dit veld is optioneel en afhankelijk van de keuze bij polisperiode. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Dekkingsperc. 1ste jaar
Het dekkingspercentage tijdens het eerste jaar verzuim. Dit veld is afhankelijk van de keuze bij polisperiode. 

Dekkingsperc. 2de jaar
Het dekkingspercentage tijdens het tweede jaar verzuim. Dit veld is afhankelijk van de keuze bij polisperiode. 

Loonsoort
De verzekerde loonsoort. De loonsoort die je hier selecteert, dient dus ook gevuld te zijn in het dienstverband van een werknemer waarvoor je schade berekent.

De loonsoort die je hier selecteert, zorgt er tevens voor dat deze loonsoort verplicht ingevoerd moet worden bij het invoeren van een nieuwe werknemer bij dit bedrijf.

Verzekerd loonbegrip
Dit veld is optioneel. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Percentage verz. loonbegrip
Dit veld is optioneel. Wat je  invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Maximum maandloon
Werknemers met een salaris hoger dan opgegeven bij Maximum maandloon zijn verzekerd tot het bedrag van het maximum maandloon.
Stel dat je in dit veld €3000,- invult en een werknemer verdient €4000,- dan is de werknemer tot €3000,-verzekerd.

Maximum leeftijd
De maximum verzekerde leeftijd. De uitkering stopt wanneer de ingevulde leeftijd bij een werknemer is bereikt. Wanneer je bijvoorbeeld 65 jaar invult en een werknemer is ziek, maar wordt morgen 65 jaar, dan stopt de uitkering op die datum.

Eigen risico periode
De eigen risicoperiode (of wachttijd) is de periode waarna de uitkering daadwerkelijk begint. Wanneer uw polis bijvoorbeeld een eigen risico termijn van 14 dagen heeft, dan gaat de uitkering pas lopen na de 14e verzuimdag.
Gedurende de eigen risicoperiode is de loondoorbetaling bij ziekte voor de rekening van de werkgever.

Ingangsdatum 1ste jaar en Einddatum 1ste jaar
Betreft de periode waarin je het eerste jaar verzuim van werknemers wilt verzekeren.

Ingangsdatum 2de jaar en Einddatum 2de jaar
Betreft de periode waarin je het tweede jaar verzuim van werknemers wilt verzekeren.

In de praktijk wordt de polisperiode voor het eerste en tweede jaar verzuim vaak gelijk gehouden. Dus je bent verzekerd van bijvoorbeeld 1-1-2015 tot 1-1-2016 voor zowel eerste- als tweedejaars verzuim.

Werkgeverslasten
Hier vul je het percentage werkgeverslasten in dat bovenop het dagloon van de zieke werknemer wordt berekend.

Vakantiegeld
Het percentage vakantiegeld dat bovenop het dagloon van de zieke werknemer wordt berekend. Dit veld staat standaard op 8%.

Branche-percentage
Dit veld is optioneel. Wat je invult, is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Uitloopschade meeverzekeren
Uitloopschade is het gedeelte van een verzuimmelding dat na de einddatum van de polis doorloopt en meeverzekerd wordt. 

Wanneer de polis is beëindigd op bijvoorbeeld 1-1-2015 en een verzekerde werknemer zou ziek zijn tot 1-2-2015, dan wordt de laatste maand van het verzuim als uitloopschade gezien en valt dus nog onder de verlopen polis, ook al is de polis niet meer actief per 1-1-2015.

DGA-meeverzekeren
Werknemers die gekenmerkt zijn als Directeur/Groot aandeelhouder worden meeverzekerd wanneer gekozen is voor deze optie in de polis. In het tabblad Dienstverbanden van een werknemer kun je een werknemer als DGA kenmerken.

Aantal coulance dagen
Het aantal dagen dat het verzuim 'te laat' gemeld mag worden bij de verzekeraar zonder dat het aantal uitkeringsdagen in mindering wordt gebracht.

De wettelijke coulance staat standaard ingesteld op 2 dagen en kan niet worden veranderd.

Extra informatie
Een vrij in te vullen veld waarin je extra informatie kunt vastleggen.

1.5 Wanneer de polis volledig is ingevuld, klik je op de diskette om op te slaan.

Een ziekteverzuimverzekering wijzigen


Je kunt een bestaande ziekteverzuimverzekering ook wijzigen. De wijziging geldt dan vanaf de opgegeven wijzigingsdatum. De oude situatie wordt tevens bewaard.

1. Zoek de juiste werkgever via Snelzoeken of Werkgever zoeken onder het tabblad Werkgevers van de menubalk.

2. Klik in de zoekresultaten op de werkgever waarvan je een ziekteverzuimverzekering wilt wijzigen.

3. In de werkgevergegevens klik je op het potlood icoontje naast de bedrijfsnaam om naar het wijzigingsformulier van het bedrijf te gaan.

4. In het wijzigingsformulier scrol je naar het onderdeel Ziekteverzuimverzekering. Klik rechts naast een polis op Wijzigen.

blobid7.jpg

Hetzelfde polisformulier als in het eerste onderdeel van dit artikel wordt getoond.

Wijzigen kan op twee manieren

5. Wanneer je een fout in de polis wil corrigeren, kun je de wijziging gelijk doorvoeren in het polisformulier en vervolgens met de diskette opslaan.

6. Kies in het polisformulier voor Nieuwe wijziging blobid8.png om een wijziging of update vanaf een bepaalde datum door te voeren.

Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de werkgever bij dezelfde verzekeraar aangesloten blijft, maar de polisvoorwaarden anders worden vanaf 1 januari.

blobid9.jpg

Bovenin het polisformulier verschijnt een veld Wijzigingsdatum. Hier vul je in per welke datum de wijziging van kracht is. In de polisgegevens zelf voer je de wijziging door. Bijvoorbeeld een ander dekkingspercentage.

Klik op Opslaan en sluiten om de wijziging op te slaan. Er wordt nu een zogenaamde sub-polis aangemaakt in de bedrijfsgegevens. De sub-polis wordt aangeduid als een 1.1 met wijzigingsdatum.

blobid10.jpg

Belangrijk
Verzuim dat gestart is voor de wijzigingsdatum van de sub-polis valt onder de instellingen van polis 1.0 in het schadelastrapport.

Verzuim dat gestart is na de wijzigingsdatum van de sub-polis zal onder de nieuwe instellingen van polis 1.1 vallen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0