Werkgevers importeren en exporteren

In dit artikel wordt de werking van de werkgever export en import uitgelegd. Het is mogelijk om met de Werkgever import nieuwe klanten in een bulk in te lezen in VerzuimSignaal. U kunt hiermee uw complete klantenpopulatie exporteren naar een Excel sheet, een aanpassing doorvoeren in de sheet en vervolgens de aanpassing weer te importeren zodat alle werkgevers bijgewerkt worden.

Het is dus een functionaliteit voor bulkverwerking van uw klantenpopulatie, maar bijvoorbeeld ook handig om alle informatie over uw klanten in een Excel export verzameld te hebben.

Zo gebruikt u het:

1. Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werkgevers en klik vervolgens op Werkgevers exporteren.

blobid0.png

2. Er verschijnt een pop-up venster met verdere opties. Kies bij de bovenste optie welke versie van Excel u heeft.

blobid4.jpg

3. Bij de optie Werkgever selectie selecteert u welke werkgevers u mee wilt nemen in de export. Actieve wergevers, inactieve werkgevers of werkgevers die actief waren in een bepaalde contractperiode. Deze laatste optie kijkt dus of de werkgever een actief contract had in de door u gekozen periode.

4. Klik op Exporteren om een Excel export te genereren. De export wordt door VerzuimSignaal als download aangeboden.

De volgende velden uit de werkgevergegevens worden in een kolom geplaatst in de export:

Positie Kolomnaam Verplicht Type Waarde
A Werkgeversnummer Alleen indien gevuld in VerzuimSignaal Tekst Unieke code
B Bedrijfsnaam Ja Tekst Unieke bedrijfsnaam
C Bovenliggend werkgeversnummer Indien van toepassing Tekst Het werkgeversnummer van een bovenliggend bedrijf wanneer de werkgever onder een holding structuur valt.
D Bovenliggende bedrijfsnaam Indien van toepassing Tekst De naam van de werkgever waaronder de werkgever valt in een holdingstructuur.
E Normuren per week Nee Tekst Het aantal uren per week wat door een organisatie gezien wordt als een fulltime werkweek.
F Rechtsvorm Nee Vaste waarde BV, VOF, etc.
G Debiteurnummer Nee Tekst  
H Rekeningnummer Nee Tekst  
I Iban Nee Tekst  
J Risicoprofiel Nee Vaste waarde Aan een bedrijf kan een risicoprofiel gekoppeld worden. Meer informatie Risicoprofielen
K Bezoekadres Ja Tekst Straatnaam bezoekadres
L Huisnummer bezoekadres Ja Tekst  
M Postcode bezoekadres Ja Tekst  
N Plaats bezoekadres

Ja

Tekst  
O Land bezoekadres Ja Tekst Einddatum eigen risicodrager
P Postadres Ja Tekst Straatnaam postadres
Q Huisnummer postadres Ja Tekst  
R Postcode postadres Ja Tekst  
S Plaats postadres Ja Tekst  
T Land postadres Ja Tekst Twee letterige ISO 3166-1 landcode
U Telefoon Ja Tekst  
V Email Ja Tekst  
W Mobiel Nee Tekst  
X Fax Nee Tekst  
Y Contractnummer Ja Tekst  
Z Klantnummer Nee Tekst  
AA Contract startdatum Ja Tekst  
AB Contract einddatum Ja Tekst  
AC Contracttype Ja Vaste waarde Verzuim, WGA, etc
AD Contractsoort Ja Vaste waarde Vooraf door de arbodienst ingestelde contractsoorten.
AE Dienstverlener Ja Tekst De dienstverlener/arbodienst
AF Verzuimmanager Nee Tekst De casemanager/gebruiker die als Verzuimmanager1 moet worden ingesteld in het onderdeel Dienstverlening van de bedrijfsgegevens.
AG Eigen risicodrager Ja Vaste waarde Ja of nee
AH Startdatum eigen risicodrager Nee Tekst  
AI Einddatum eigen risicodrager Nee Tekst  

 

De gegevens in de kolommen kunnen aangepast worden waarna u de sheet weer kunt importeren om alle werkgevers in de export bij te werken. U slaat de export lokaal op als .xls bestand en volgt de onderstaande stappen.

5. Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werkgevers en klik vervolgens op Werkgevers importeren.

blobid5.png

6. Zoek het bestand in uw systeem. De importmodule start gelijk met het valideren van het geïmporteerde bestand.

blobid6.jpg
7. Na het plaatsen wordt het onderdeel Status gevuld met informatie wat er gaat veranderen na de import. Ook eventuele fout ingevulde kolommen worden getoond.

8. Als de validatie geslaagd is kunt u rechtsboven de import doorvoeren. Pas op dat moment wordt de data in de applicatie daadwerkelijk aangepast.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0