Inactieve contracten

Inactieve contracten

In onderstaand artikel staat weergegeven hoe u een lijst van inactieve contracten kunt opvragen, hoe u een inactief contract (weer) actief kunt maken en welke gevolgen een inactief contract heeft voor uw gegevens in Verzuimsignaal.

Overzicht inactieve contracten

In Verzuimsignaal is het mogelijk om een lijst van inactieve contracten uit te draaien. Dit doet u door naar het tabblad 'Werkgevers' te gaan en te kiezen voor de button 'Inactieve contracten'. Daarna wordt de lijst alfabetisch getoond van werkgevers die een inactief contract hebben.

blobid0.png

U kunt ervoor kiezen om de lijst te exporteren naar PDF, Excel of Word. Dit doet u door op de exportbutton te klikken en de extensie te kiezen. Tevens in het een mogelijkheid om het overzicht te mailen of direct af te drukken.

blobid1.jpg

Een inactief contract actief maken

Op holdings- en/of of werkgeversniveau staan de contracten met de arbodienstverlener ingevuld. Hiervoor gaat u naar de werkgeverskaart. Onder het kopje 'Contract(en) arbodienst' kunt u de huidige contractgegevens raadplegen.

blobid2.jpg

Voor meer inhoudelijke informatie en om de einddatum te wijzigen, kunt u kiezen voor de button 'Wijzigen'. Het is tevens mogelijk om een nieuw contract toe te voegen. Dan klikt u op 'Toevoegen'.

blobid3.jpg
Deze buttons staan achter de contractgegevens.

De einddatum kunt u wijzigen door op 'Wijzigen' te klikken en er zal een pop-up in het scherm verschijnen. Hier kunt u de einddatum corrigeren en daarna kiezen voor 'Opslaan en sluiten'.

blobid4.jpg

Als u het contract op holdingsniveau aanpast, krijgt u automatisch de vraag of u de wijziging ook wil doorvoeren in de contracten van de onderliggende bedrijven. Dit ziet er als volgt uit:

blobid5.jpg
Als u kiest voor 'OK', wordt de aanpassing ook doorgevoerd in de contracten van de onderliggende bedrijven. Bij 'Annuleren' worden de wijzigingen niet doorgevoerd bij de onderliggende bedrijven.

Let op! De einddatum van het contract is een 'tot' datum. Voorbeeld: als bij Einddatum contract: '01-01-2015' ingevuld staat, is het contract vanaf 01-01-2015 niet meer geldig. Op 31-12-2014 is het contract nog wel actief.

Gevolgen inactief contract

Op het moment dat het contract van de arbodienst inactief is, heeft dat gevolgen voor uw gegevens in Verzuimsignaal. Zo worden de taken niet meer ingeschoten, want de protocoltaken zitten gekoppeld aan de contracten. Tevens kunnen klantgebruikers van een bedrijf met een inactief contract niet meer inloggen. Zij krijgen de melding dat het account is verlopen.

Tip: Als tip willen wij u graag meegeven aan het einde van het jaar de contracten met een naderende einddatum na te lopen, zodat u niet het risico loopt dat taken niet worden ingeschoten en uw gebruikers niet meer kunnen inloggen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0