Facturatie

Het rapport Facturatie kun je vinden via het tabblad Rapportage, hierna klik je op Aantallen. In het overzicht facturatie staat het aantal werknemers voor de gehele omgeving. De gegevens uit dit overzicht worden ook gebruikt voor de facturatie van VerzuimSignaal. 

Facturatie 


Klik op het tabblad Rapportage en daarna op Aantallen. 

blobid0.png

Kies hierna voor Facturatie. 

blobid1.png

Na het klikken op facturatie krijg je de mogelijkheid om de peildatum in te vullen. 

Resultaat


blobid2.png

Nadat u het overzicht heeft uitgedraaid krijg je bovenstaand resultaat te zien. 
- Bedrijven; dit zijn alle bedrijven in de omgeving. Als er sprake is van een holdingsctructuur, dan kun je dat hier ook zien. De bedrijfsnaam is dan groen en kun je aanklikken om de structuur uit te klappen.
- Werknemers; hier zie je het aantal werknemers dat op de gekozen peildatum in dienst is. 
- Dossiers; het aantal openstaande dossier op de gekozen peildatum.
- UWV meldingen; deze kolom wordt niet gebruikt.
- WIA meldingen; wanneer er gebruik gemaakt wordt van de WIA module, ziet u hier het aantal openstaande WIA dossiers op de gekozen peildatum.
- SMS gisteren; wanneer de beheerder de mogelijkheid aan heeft gezet om de tweefactorauthenticatie per sms te doen, dan worden hier de SMS berichten van de dag voor de peildatum getoond
- SMS 30 dagen; dit zijn alle SMS berichten die in de afgelopen 30 dagen voorafgaand aan de peildatum zijn verzonden ten behoeve van de tweefactorauthenticatie. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0