Instellingenmenu

Het instellingenmenu is het menu wat opent wanneer u met uw muis rechts bovenin de applicatie over uw accountnaam beweegt.

Afhankelijk van uw gebruikersrol kan het menu de volgende opties bevatten:

Onderin het menu wordt de gebruikersrol getoond waarmee u bent ingelogd, in dit voorbeeld is dat de rol Standaard Applicatiebeheerder.

blobid0.png

Mijn account

Middels deze optie kunt u uw accountgegevens wijzigen zoals uw NAW gegevens, uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw account koppelen aan andere inlogaccounts en zien of uw account is gekoppeld aan één of meerdere IP adressen.
In het artikel Mijn account vindt u meer informatie over uw accountbeheer.

Applicatie instellingen

Deze optie is rolafhankelijk en doorgaans alleen beschikbaar voor applicatiebeheerders of werkgever gebruikers met klantbeheer.

Als uw gebruikersrol de mogelijkheid heeft om middels de Afwezigheidsassistent uw eigen afwezigheid in te stellen (in verband met verlof), dan heeft u deze optie ook.

Voor applicatiebeheerders leidt deze optie naar alle opties ten behoeve van de inrichting van VerzuimSignaal. Meer informatie vindt u in het artikel Applicatie instellingen.

Taal wijzigen

Met deze optie kunt u een vertaling toepassen op VerzuimSignaal. Standaard levert VerzuimSignaal een Engelse vertaling bij uw account.
Uw applicatiebeheerder kan zelf ook Taalpakketten inrichten die u vervolgens bij deze optie kunt kiezen.

Bezoek de help

Deze optie stuurt u naar het VerzuimSignaal documentatieplatform.

Support ticket aanmaken

Deze optie is alleen beschikbaar voor applicatiebeheerders en opent het help artikel Support

Zorg dat u voldoende informatie meestuurt zodat onze Support medewerkers direct aan de slag kunnen met uw vraag. Hoe meer informatie u meestuurt, hoe makkelijker het voor onze Support is om uw vraag te beantwoorden.

Heeft u problemen met een bepaald verzuimdossier? Vermeld dan om welke werknemer het gaat.

Heeft u een vraag over verzuimrapportages? Vermeld dan welk rapport u draait, over welke periode en welke klanten en selecties u hanteert.

U kunt ook een export van het rapport als bijlage meesturen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0