Protocollen en taken

Protocollen vormen de basis voor het gebruik van verzuimsignaal. Een protocol bestaat uit een set van taken die de workflow binnen het verzuimdossier vormen.