Protocoltaken inrichten

Een protocol in VerzuimSignaal bestaat uit een samenhangende verzameling taken in het kader van bijvoorbeeld ziekte, herstel, zwangerschap of WGA. Het aanmaken van een protocol wordt uitgelegd in het artikel protocollen. In dit artikel wordt toegelicht hoe u de taken in een protocol kunt aanmaken en wijzigen.

Om een taak aan te maken of te wijzigen opent u eerst het gewenste protocol.

Nieuwe taak aanmaken
Klik rechts boven in beeld op de knop om een nieuwe taak aan te maken.

download__25_.png

In het scherm dat opent zijn de volgende velden minimaal verplicht:

download__26_.png

 • Naam van de taak: een korte omschrijving van de taak, die getoond wordt in de takenlijst.
 • Taaksoort: soort taak, u kunt hier kiezen uit de volgende statussen:
  • Wettelijk
  • Reintegratie
  • Periodieke evaluatie
  • Evaluatie
  • Opdracht
  • Zwangerschap
  • UWV
  • UWV (geld)
  • Samengesteld
  • Informatie
  • Triageexpert
 • Aanvangen op dag: De dag waarop de taak de status "Nu uitvoeren" krijgt.
 • Doorlooptijd: het aantal dagen dat de gebruiker heeft om de taak uit te voeren, waarna de taak de status "Te laat" krijgt.
 • Toelichting taak: een langere toelichting op de taak die niet direct zichtbaar is. Deze kan worden ingezien door
 • Taak gekoppeld aan onderstaande contracten: De contracten waarbij deze taak wordt gebruikt (zie: contractsoorten). Per contract kunt u een tarief voor deze taak definieren (stuksprijs of uurprijs). Deze kunnen in verrichtingenrapportages en factuurkoppelingen worden gebruikt.
 • Taak gekoppeld aan onderstaande rollen: De gebruikers die deze taak mogen zien en/of uitvoeren
 • Verplichte deeltaak: Een concrete uitwerking van de taak in deeltaken. Er is minimaal 1 deeltaak verplicht. Hieraan kunt u formulieren en documentsjablonen koppelen (zie sjabloongenerator).

Een toelichting op de overige velden:

 • Factuurcode en Factuuromschrijving: Deze kunnen per taak worden ingevuld en kunnen worden gebruikt in exports naar facturatiepakketten.
 • Taak titel wijzigbaar: De titel van de taak is aanpasbaar. Dit kan alleen worden gebruikt bij bibliotheektaken, zie taakbibliotheek
 • Taak titel aanvulbaar: de titel van de taak kan worden aangevuld. Dit kan alleen worden gebruikt bij bibliotheektaken.
 • Automatisch behandeld: Deze taak wordt direct als afgehandeld afgevinkt zonder tussenkomst van een gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer u een vast tarief hanteert per ziekmelding. Door een stuksprijs aan een taak te koppelen en deze automatisch af te vinken wordt de taak bij iedere ziekmelding gefactureerd.
 • Opnieuw starten bij samengesteld: Als een ziekmelding hersteld wordt gemeld, worden alle nog niet uitgevoerde taken geannuleerd. Bij samengesteld verzuim (wederom ziek binnen 28 dagen) worden deze taken opnieuw geopend. Door dit vinkje aan te zetten wordt deze taak opnieuw gestart als een nieuwe ziekmelding binnen 28 dagen wordt gedaan.
 • Opnieuw starten bij deelherstel: Bij deelherstel verandert er normaliter niets aan de takenlijst. Door dit vinkje aan te zetten wordt deze taak opnieuw gestart als deze reeds was afgerond bij iedere deelherstelmelding.
 • Taak is onderdeel van: Hiermee kunt u twee taken uit het protocol aan elkaar koppelen. Mocht iets veranderen in één van de twee taken, zoals de uitvoerdatum, wordt dit ook toegepast op de gekoppelde taak.
 • Taak bij annuleren: Selecteer een taak uit de taakbibliotheek die alleen gestart wordt als de huidige taak geannuleerd wordt.
 • Taak bij behandeld: Selecteer een taak uit de taakbibliotheek die alleen gestart wordt als de huidige taak afgerond wordt.
 • Groep bij annuleren/behandeld: Zie hierboven, selecteer een taakgroep die gestart wordt als de huidige taak geannuleerd/afgerond wordt.

Doorvoeren bij andere protocollen: Om het aanmaken van nieuwe taken gemakkelijker te maken kunt u taken in één keer aan meerdere protocollen toevoegen waarbij u kunt kiezen om alleen de taakinformatie maar ook de contractsoorten, rollen en taakvoorwaarden te kopieren.. Door het vinkje "Andere protocollen" aan te vinken kunt u dit kiezen:download__27_.png

Overdragen taak: Onder bepaalde omstandigheden kan een gebruiker een taak overdragen. Hier kunt u bepalen aan welke rollen deze taak kan worden overdragen.

Als u alle gewenste velden heeft ingevuld kunt u de taak opslaan met behulp van de diskette boven in beeld .

Na het opslaan van de taak kunt u nog een laatste instelling doen, de taakvoorwaarde(n). Hiermee kunt u de taak alleen bij bepaalde groepen of alleen in bepaalde situaties laten starten. Denk bijvoorbeeld aan een frequent verzuimgesprek wat alleen wordt ingestart vanaf de derde verzuimmelding binnen 365 dagen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0