Taakbibliotheek

Bibliotheektaken kunnen, op werknemersniveau, los in een protocol worden geplaatst onder het tabblad taken (zie tabblad taken). Deze taken moeten wel van tevoren zijn aangemaakt in de taakbibliotheek. U vindt de taakbibliotheek onder "Instellingen" --> protocollen --> Taakbibliotheek.

download__28_.png

Klik op de groene plus blobid0.jpg om een nieuwe bibliotheektaak aan te maken. Vul minimaal de volgende verplichte (gele) onderdelen in:

download__62_.jpg

"De naam van de taak": hier geeft u aan hoe de taak genoemd wordt.
"Taak type" (Verzuim, HRM, werkgever of WGA): Een protocoltaak is standaard gebaseerd op verzuim, bij een bibliotheektaak hoeft dit niet het geval te zijn.
"Taaksoort": bijvoorbeeld Wettelijk, UWV taak, opdracht.
"Ingangsdatum en einddatum taak" (afhankelijk van de rolinstellingen): hier kunt u aangeven wanneer een taak in een dossier mag worden opgenomen. Dit geeft u de mogelijkheid om taken aan te maken die bv. pas volgende maand meegenomen worden in het protocol.
"Doorlooptijd". Dit is de duur van de taak zelf. Hier wordt aangegeven hoe lang een gebruiker er over mag doen voordat een taak als "te laat" bestempeld wordt.
"Toelichting op de taak". Hier kunt u aangeven wat er precies van de gebruiker verwacht wordt.download__63_.jpg

"Taak titel wijzigbaar": hierbij is het mogelijk dat de gebruiker de naam van de taak aanpast.
"Taak titel aanvulbaar": hierbij is het mogelijk dat de gebruiker de naam van de taak aanvult. De gekozen naam bij "naam van de taak" blijft staan.
"Tonen bij ziekmelding". In de ziekmelding is een mogelijkheid om een actie aan te vragen. Deze taak wordt in dat actieveld getoond, b.v. vraag spoedcontrole aan.
"Automatisch op behandeld": in bepaalde gevallen kan het gemakkelijk zijn dat een taak automatisch op behandeld wordt gezet.
"Verplichte tijdsregistratie uit": deze optie geeft de mogelijkheid om geen tijdsregistratie op een taak te hebben, ongeacht of de optie "tijdsregistratie verplicht" bij verzuimdossiers is aangevinkt.
"Uitsluitend voor groep": Indien u gebruik maakt van groepsbeheer, b.v. voor het indelen van caseloads, kunt u taken aanmaken die alleen voor deze groep gebruikers zichtbaar wordt in het dossier.
"Taak is onderdeel van": Selecteer een taak uit het protocol die gekoppeld wordt aan deze taak.download__64_.jpg

"Taak bij annuleren": hier kunt een taak uit de taakbibliotheek kiezen die in het dossier gezet wordt als deze taak in het dossier wordt geannuleerd.
"Taak bij behandeld": Hier kunt een taak uit de taakbibliotheek kiezen die in het dossier wordt gezet als deze taak in het dossier wordt afgevinkt.
"Groep bij annuleren": Hier kunt u een groep taken kiezen, die via groepsbeheer zijn aangemaakt. Deze taken worden in het dossier ingeschoten, indien de hoofdtaak wordt geannuleerd.
"Groep bij behandeld": Hier kunt u een groep taken kiezen, die via groepsbeheer zijn aangemaakt. Deze taken worden in het dossier ingeschoten, indien de hoofdtaak op behandeld wordt gezet.

download__65_.jpg

U dient de taak te koppelen aan één of meerdere contractsoorten. Binnen de contractsoorten kunt u de taak voorzien van een normtijd, intern tarief, verkooptarief, stuksprijs, kilometerprijs en het juiste BTW percentage. Deze gegevens komen zowel in de taken evenals diverse rapporten terug. download__66_.jpg

In het onderdeel "taak gekoppeld aan onderstaande rollen" bepaalt u wie de taak mag lezen(L), toevoegen(T) en/of bewerken (B). Dit staat los van de autorisatie die een gebruiker heeft. De rol bepaalt wat je mag, de autorisatie bepaald in welk dossier dit mag.

download__67_.jpg

Hier bepaalt u aan welke rol de taak overgedragen mag worden. download__68_.jpg

"Verplichte deeltaak" is een verplicht onderdeel. Hier worden de concrete stappen beschreven die gezet moeten worden om de taak als behandeld te kunnen aanmerken.
"Omschrijving deeltaak": hier kunt u beschrijven wat de uitvoerder precies moet doen.
"Type document": hier kunt u documenten toevoegen. Kies hierbij uit "systeemdocumenten" ( dit zijn door VerzuimSignaal beheerde UWV documenten) of "eigen sjablonen" (deze zijn door u zelf te maken via de sjabloongenerator).
"Gekoppeld document": Afhankelijk van de bovenstaande keuze krijgt u hier een overzicht van UWV documenten of eigen sjablonen. Alle documenten worden als een link getoond in de taak.

Klik op het diskette-icoon blobid1.jpg om de taak op te slaan.

Tip: U kunt de prijsstelling per contract voor alle taken die aan dit contract gekoppeld zijn, in één keer aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij inflatiecorrecties, of bij andere prijswijzigingen in het contract. Zie voor meer informatie hierover bij Bulkverwerking verrichtingen.
Tip: U kunt extra deeltaken toevoegen. Dit doet u door de taak te openen en bij "Deeltaken" op toevoegen te klikken. De werkwijze is hetzelfde als bij de eerste deeltaak.
Tip: U kunt voorwaarden voor deze taak toevoegen. Hierdoor kunt u deze taak alleen bij bepaalde groepen of in bepaalde situaties naar voren laten komen. Denk bijvoorbeeld aan de taak "gesprek met bedrijfsarts" in geval van een ziekmelding van een frequent verzuimer.

Tenslotte kunt u een taak uit de taakbibliotheek koppelen aan een bestaand protocol op werkgeverniveau. Ga daarvoor naar werkgevergegevens --> Protocollen. U kunt hier bij een bepaald protocol een bibliotheektaak toevoegen die dan vast wordt opgenomen in het standaardprotocol.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0