Protocollen

Protocollen zijn de basis van VerzuimSignaal. Op het moment dat iemand ziek of zwanger wordt gemeld, wordt het bijbehorende protocol in werking gesteld. Een protocol bestaat uit taken. Een deel van deze taken moet worden uitgevoerd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; een ander deel kan vanuit de organisatie verplicht zijn.

download__8_.jpg

Door VerzuimSignaal zijn de standaard protocollen voorgedefinieerd. Een protocol kan bestaan uit twee soorten taken, systeem taken en eigen taken. De rode vlaggen voor de taaknaam betekent dat het om een systeemtaak gaat, de beheermogelijkheden in deze taken zijn beperkt. De blauwe taak zijn jullie eigen taken en hier heb je meer mogelijkheden in. 

mceclip2.png

Uiteraard is het ook mogelijk om een eigen protocol aan te maken, zodat jullie alle taken in het protocol kunnen beheren. 

Een eigen protocol aanmaken

Ga rechts bovenin VerzuimSigaanl op jouw accountnaam staan en klik op Applicatie Instellingen. Klik in de instellingen op Protocollen. Alle bestaande protocollen worden getoond.

Klik op de groene plus (download__9_.jpg) om een nieuw protocol aan te maken. 

mceclip0.png

Kopieer taken uit: hier heb je de mogelijkheid om van een al bestaand protocol alle taken te kopiëren naar het nieuwe protocol. Wanneer dit niet van toepassing is laat u de optie "Selecteer een protocol" staan.

Systeemtaken dupliceren: Als je taken kopieert uit een protocol, dan zijn de systeemtaken (de taken met een rode vlag) aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat als je de taak in het ene protocol wijzigt, dit ook voor de gekoppelde taken in andere protocollen. Als je wel de taken wilt kopiëren, maar geen gekoppelde taken wilt hebben, dan zet je een vinkje bij de optie Systeemtaken dupliceren. Deze taken worden dan met een blauwe vlag gekopieerd naar het nieuwe protocol.

mceclip1.png

Protocoltype: selecteer welk type protocol van toepassing is, dit kan op basis van de "Verzuim" of "WGA".

Protocolnaam: Kies een duidelijke naam.

Protocolomschrijving: Omschrijf het protocol. Bijvoorbeeeld: Protocol WvP

Overige protocollen: Vink dit vakje aan wanneer het protocol ook zichtbaar moet zijn onder "Overige protocollen > Eigen protocollen".

Klik op het diskette-icoon (download__10_.jpg) om het protocol op te slaan. U komt dan terug in het overzicht.

download__4_.png

Onder het nieuwe protocol moeten nu nog taken aangemaakt worden. Hoe je dit kunt doen, kun je terugvinden in het artikel Protocoltaken inrichten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0