Overige protocollen

In dit artikel wordt omschreven hoe je een overig protocol start bij een werknemer.

Een overig protocol kan gebruikt worden om een takentraject te starten wanneer er geen sprake is van ziekteverzuim of om een extra protocol te starten naast het reguliere WVP protocol van een ziekmelding. 

VerzuimSignaal biedt standaard twee overige protocollen, namelijk het protocol Orgaandonatie en het protocol Adoptie.

Een overig protocol starten:

1. Ga naar het tabblad Werknemers van de VerzuimSignaal menubalk en klik op Overige protocollen. Alle werknemers waarvoor je bent geautoriseerd, worden getoond.

mceclip0.png

Tip: Als je dit icoontje blobid0.png voor de naam van de werknemer ziet, dan heeft de werknemer een openstaande verzuimmelding. Een overig protocol kan ook toegevoegd worden bij een werknemer met een openstaande verzuimmelding.

2. Zoek een werknemer via het zoekveld. Je kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres of woonplaats.

3. Klik op de werknemer bij wie u een overig protocol wilt starten.

4. In het deelvenster Overige protocol vul je in:

    • Protocol: kies een protocol (adoptie, orgaandonatie of eigen protocol).
    • Data: bij adoptie en orgaandonatie dien je een aantal data in te vullen.
    • Toelichting: geef eventueel een toelichting op de melding.
    • Dossier verantwoordelijke: geef een dossierverantwoordelijke op, indien bekend.

5. Klik op Opslaan blobid1.png om het protocol toe te voegen.

6. Je komt in het dossier van de werknemer terecht. In het tabblad Taken zie je de taken die horen bij het overige protocol.

Tip: Een applicatiebeheerder kan naast de standaard protocollen Orgaandonatie en Adoptie zelf ook overige protocollen aanmaken. Meer informatie hierover vind je in het artikel Protocollen.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0