(Gedeeltelijk) Hersteld melden

In dit artikel leggen we uit hoe je een herstelmelding invoert in VerzuimSignaal.

Dit artikel is opgedeeld in vier onderdelen, namelijk:

 1. Hersteld melden via de menubalk
 2. Hersteld melden vanuit een dossier
 3. Uitleg Herstelmeldformulier
 4. Percentage loonwaarde bij deelherstel

1. Hersteld melden via de menubalk

Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werknemers en vervolgens op Hersteld melden.

mceclip0.png

 1. Klik op Hersteld melden. De zieke werknemers waarvoor je geautoriseerd bent, worden getoond in een overzicht.
 2. Zoek via het zoekveld de medewerker die je hersteld wil melden. Je kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres, woonplaats, e.d.
 3. Klik op de werknemer die je hersteld wil melden. Het Herstelmeldformulier wordt geopend.
 4. In het deelvenster hersteld melding vul je in:
  • Datum hersteld: datum van de eerste werkdag na verzuim. Standaard vult VerzuimSignaal de datum van vandaag in.
  • Reden herstel: kies een voorgedefinieerde herstelreden. Onderaan dit artikel vind je een uitleg over de diverse herstelredenen.
  • Percentage hersteld: vul het herstelpercentage in of het aantal uren dat iemand hersteld is.
  • Percentage AT-basis: optioneel. Vul een AT-percentage (arbeidstherapie) in.

2. Hersteld melden vanuit een dossier

Als je in een werknemersdossier aan het werk bent en je wil de werknemer hersteld melden, dan hoef je dit niet per se via de menubalk te doen. Je bent immers al in het dossier van de werknemer.
In het werknemersdossier rechtsboven vind je ook een Hersteld melden knop.
Als je hierop klikt, kom je in het Ziekmeldformulier en kun je de hierboven beschreven stappen volgen.

blobid0.jpg

3. Uitleg Herstelmeldfomulier

Wanneer je een medewerker volledig óf gedeeltelijk hersteld wil melden, open je het Herstelmeldformulier. Bovenin het formulier vind je de NAW- en contactgegevens van de werknemer. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kun je ze gelijk wijzigen.

blobid1.jpg

- Datum herstel: Dit veld vul je met de datum waarop de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk is.

- Reden herstel: Via het Hersteldmeldformulier kun je niet alleen volledig of deelherstel doorvoeren, maar ook andere mutaties op het verzuim. Hieronder vind je een uitleg over de diverse herstelredenen:

 • Einde dienstverband: Het dienstverband van de zieke werknemer is beëindigd. Het protocol Ziek uit dienst zal gestart worden in het dossier van de werknemer.
 • Overlijden: Kies voor deze optie om het dossier te sluiten wanneer een zieke werknemer is overleden.
 • Maximum termijn ziektewet: Deze herstelreden kies je wanneer de werknemer twee jaar ziek is. Daarna kun je een WIA/WGA protocol starten.
 • Bereiken pensioengerechtigde leeftijd: Deze herstelreden kies je wanneer de zieke werknemer met pensioen gaat.
 • Wederom 100% ziek: Deze herstelreden kies je wanneer de werknemer gedeeltelijk hersteld was, maar weer 100% ziek is uitgevallen.
 • Vermoedelijke hersteldatum: Deze herstelreden kies je wanneer je aan wil geven wanneer de werknemer vermoedelijk het werk weer kan hervatten. Deze datum is informatief en het dossier wordt hiermee niet afgesloten. Een applicatiebeheerder kan wel een e-mail signaal instellen dat verstuurd wordt wanneer deze datum overschreden wordt.
 • Ingang zwangerschapsverlof: Deze herstelreden kan alleen worden gekozen bij vrouwelijke werknemers en kies je wanneer het zwangerschapsverlof ingaat. De datum van deze hersteldmelding moet gelijk zijn aan de Werkelijke ingangsdatum verlof van de geregistreerde zwangerschapsmelding. Meer informatie hierover kun je vinden in het artikel Zwangerschapsverlof melden

- Percentage hersteld: Het percentage herstel van de werknemer kan in dit veld ingevuld worden. Achter dit veld wordt automatisch berekend hoeveel uur van een werkweek de werknemer weer is hersteld (en dus aan het werk is). Werkt de werknemer 40 uur per week en is de werknemer voor 50% hersteld gemeld? Dan is de werknemer weer voor 20 uur aan het werk.

Tip: Vul je een percentage in en blijven de uren vervolgens op 0.00 staan? Dan zijn de geregistreerde uren per week bij de werknemer waarschijnlijk niet ingevuld. Ga naar Persoonsgegevens Bekijken/Wijzigen om dit aan te passen.

- Percentage AT-basis: Vul dit veld met het percentage waarin de werknemer op Arbeidstherapeutische basis werkt.

4. Percentage loonwaarde bij deelherstel

Het is mogelijk om bij een Gedeeltelijk hersteldmelding naast het gewone herstelpercentage een percentage loonwaarde op te geven. Met deze functionaliteit kun je aangeven voor welk percentage van de loonwaarde een werknemer werkzaam is. 

Voorbeeld:
Werknemer meneer Dijkstra verdient €2000,- en is ziek uitgevallen. Vervolgens gaat hij voor 50% van zijn FTE re-integreren in een andere functie. Het fulltime salaris van deze functie is €1000,-.

50% van €1000,- is €500,- en daarmee werkt de zieke werknemer voor 25% van zijn eigen loonwaarde.
De werknemer is, ondanks dat hij voor 50% werkzaam is, dus nog steeds voor 75% ziek.

Het percentage loonwaarde wordt meestal door een arbeidsdeskundige bepaald.

In VerzuimSignaal vul je het percentage loonwaarde in bij het invoeren van een gedeeltelijke hersteldmelding door te klikken op Hersteld melden.
blobid2.jpg
Wanneer je bij het invoeren van een Gedeeltelijk hersteldmelding een percentage loonwaarde invult, dan wordt het bedrag automatisch berekend. De uitkomst is het dagloon wat in de verzuimmelding geregistreerd staat, rekening houdend met het percentage wat je hebt ingevuld.

Let op: Op dit moment is het invullen van een percentage loonwaarde slechts informatief en heeft het geen invloed op andere functionaliteiten binnen VerzuimSignaal.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0