Zwanger melden

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een zwangerschapsmelding kunt registreren.

Om de zwangerschap van een werknemer te registreren klik je in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werknemers en vervolgens op Zwanger melden. 

Hoe meld je een werknemer zwanger?

mceclip0.png

1. Klik op Zwanger melden. Alle vrouwelijke werknemers worden getoond.

2. Zoek de werknemer via het zoekveld. Je kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres of woonplaats.

3. Klik op de werknemer die je zwanger wil melden.

In het deelvenster Zwanger melden vul je in:

    • Vermoedelijke bevallingsdatum: datum vermoedelijke bevalling.
    • Verlof automatisch berekenen met: geef de gewenste verlofperiode op (4, 5 of 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum).
    • Gewenste ingangsdatum verlof: ingangsdatum van het verlof. Als de periode is ingevuld bij b, dan wordt de ingangsdatum automatisch berekend.

5. Klik op Opslaan blobid0.png om de zwangerschapsmelding op te slaan.

6. Je komt in het verzuimdossier van de zwanger gemelde werknemer terecht.

In het tabblad Protocollen zie je de zwanger melding. De taken uit het Zwangerschapsprotocol zie je onder tabblad Taken van het verzuimdossier.

Hoe wijzig je een zwangerschapsmelding?

Als je een zwangerschapsmelding wil wijzigen, om bijvoorbeeld de werkelijke bevallingsdatum of de werkelijke ingangsdatum verlof te registreren, klik je op het tabblad Protocollen van het verzuimdossier.

1. Klik op de zwangerschapsmelding onder het tabblad Protocollen.blobid1.jpg
Er verschijnt een pop-up venster met de gegevens over de zwangerschapsmelding.
blobid2.jpg
TIP:Wanneer de werkelijke bevallingsdatum ingevuld is, kun je op het calculator icoontje blobid4.png klikken om automatisch de einddatum van het verlof te berekenen.

2. Wordt een kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kun je in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2015. Als dit van toepassing is, kun je de velden Datum ziekenhuisopname kind en Datum ziekenhuisontslag kind invullen. Wanneer deze periode van ziekenhuisopname gevuld is en je klikt opnieuw op de verlof calculator blobid4.png, dan wordt het verlof verlengd met de periode van ziekenhuisopname.

blobid5.jpg

3.  Klik op de diskette blobid0.png om de wijziging op te slaan.

Hoe sluit je een zwangerschapsdossier?

Een zwangerschapsdossier kan op twee manieren worden gesloten.

1. Wanneer je in tabblad Taken de laatste taak van het zwangerschapsprotocol uitvoert, krijg je de melding: Dit is de laatste taak in het dossier, wilt u het dossier sluiten? 
Als je vervolgens op OK klikt, verschijnt er een pop-up waarin je de datum van afronding kiest. Klik vervolgens op de diskette blobid0.png om op te slaan en het dossier te sluiten.

2. Je kunt een zwangerschapsdossier ook handmatig sluiten. Om het dossier handmatig te sluiten, ga je in het verzuimdossier van de werknemer naar het tabblad Dossier en klik je op het slotje blobid6.png.
Een pop-up venster verschijnt waarin je de datum van afronding kiest. Klik vervolgens op de diskette blobid0.pngom op te slaan en het dossier te sluiten.

mceclip1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0