Functionaliteit voor vastleggen betaald ouderschapsverlof beschikbaar

In Visma Verzuim VZS is het reeds mogelijk partnerverlof aan te vragen en te versturen. Vanaf 2 augustus 2022 kan er wettelijk gezien ook betaald ouderschapsverlof worden aangevraagd. Met deze nieuwe regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Meer informatie over het aanvragen van betaald ouderschapsverlof is te vinden op de site van het UWV.


Vanaf deze release is betaald ouderschapsverlof ook op te voeren in Visma Verzuim VZS.

Door in het tabblad ‘Werknemers’ te klikken op ‘Betaald ouderschapsverlof’ is het mogelijk een werknemer te kiezen. Na het kiezen van een werknemer worden de volgende gegevens gevraagd op te voeren:

 • Type betaald ouderschapsverlof
 • Geboortedatum van het kind
 • Aantal op te nemen weken

De functionaliteit is per rol aan te zetten onder ‘Applicatie instellingen’ en ‘Rollen’ en daar de betreffende rol te selecteren.
Voor de volgende domeinrollen is de functionaliteit beschikbaar:

 • Casemanager
 • Casemanager met uitbestede HR bevoegdheid
 • Casemanager Verzekeraar
 • Functioneel beheer voor klant Arbodienst
 • HR Manager
 • Leidinggevende
 • Taakgedelegeerde met uitbestede HR bevoegdheid
 • Verzekeraar uitgebreid

Wanneer één van bovenstaande domeinrollen is gekozen, zijn onderstaande rolopties aanwezig. Deze staan standaard aan, maar kunnen dus per rol worden uitgezet.

 • 12.26 Betaald ouderschapsverlof
 • 12.26.1 Betaald ouderschapsverlof toevoegen
 • 12.26.2 Betaald ouderschapsverlof tonen

In fase 2 wordt ook de koppeling tussen Visma Verzuim VZS en het UWV uitgebreid, zodat de meldingen voor ouderschapsverlof ook worden ondersteund. Dit is inmiddels beschikbaar vanaf de release van september. Deze meldingen worden vanuit Visma Verzuim VZS automatisch verzonden naar het UWV. Uiteraard is dat alleen mogelijk als je gebruikmaakt van de UWV-koppeling. Zie voor meer informatie de release van 6 september.
Dit betekent concreet dat de aanvragen die begin augustus geregistreerd worden, niet automatisch naar het UWV verzonden worden. Deze moeten handmatig bij het UWV worden gemeld (buiten Visma Verzuim VZS om) of alsnog worden ingevoerd vanaf het moment dat de koppeling deze meldingen ondersteunt.

Betaald_oderschapsverlof1.png

 

Betaald_oderschapsverlof4.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0