Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

 

Protocol vervangen voor USB-beveiligingssleutel als tweefactorauthenticatie

In Visma Verzuim VZS is inloggen middels tweefactorauthenticatie verplicht. Hierbij is de USB-beveiligingssleutel één van de opties. 

Vanaf 27 juli werd het huidige protocol voor tweefactorauthenticatie met USB-beveiligingssleutel niet meer ondersteund door Google Chrome voor versie 98 en hoger. Om ervoor te zorgen dat al onze gebruikers kunnen blijven inloggen met de USB-key, heeft Visma Verzuim een nieuw protocol geïmplementeerd. Dit nieuwe protocol is vervroegd gereleased op donderdagavond 21 juli.

Meer informatie over het gebruik van de USB-beveiligingssleutel is hier te vinden.

Filtering in overzicht openstaande dossiers uitgebreid

Op werkgeversniveau is het mogelijk om de gebruikers, die betrokken zijn bij de dienstverlening, op te voeren. Zo kunnen de verzuimmanager, verlengde arm en bedrijfsarts worden opgevoerd.
In diverse overzichten is te filteren op deze gebruikers, zoals in het takenoverzicht en het dossieroverzicht.

De filtering in het overzicht met openstaande dossiers is uitgebreid met de volgende filters:

 • Bedrijfsarts 1
 • Verlengde arm 1

Er kan dus gefilterd worden specifieke gebruikers die opgevoerd zijn onder deze twee waarden.
De waarden van ‘Verlengde arm’ en ‘Bedrijfsarts’ worden ook als kolom weergegeven in dit overzicht. Deze kolommen zijn uiteraard aan en uit te zetten middels de kolomindeling.

 

Filtering_in_overzicht_openstaande_dossiers_uitgebreid.png

 

Functionaliteit voor vastleggen betaald ouderschapsverlof beschikbaar

In Visma Verzuim VZS is het reeds mogelijk partnerverlof aan te vragen en te versturen. Vanaf 2 augustus 2022 kan er wettelijk gezien ook betaald ouderschapsverlof worden aangevraagd. Met deze nieuwe regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Meer informatie over het aanvragen van betaald ouderschapsverlof is te vinden op de site van het UWV.

Vanaf deze release is betaald ouderschapsverlof ook op te voeren in Visma Verzuim VZS.

Door in het tabblad ‘Werknemers’ te klikken op ‘Betaald ouderschapsverlof’ is het mogelijk een werknemer te kiezen. Na het kiezen van een werknemer worden de volgende gegevens gevraagd op te voeren:

 • Type betaald ouderschapsverlof
 • Geboortedatum van het kind
 • Aantal op te nemen weken

De functionaliteit is per rol aan te zetten onder ‘Applicatie instellingen’ en ‘Rollen’ en daar de betreffende rol te selecteren.
Voor de volgende domeinrollen is de functionaliteit beschikbaar:

 • Casemanager
 • Casemanager met uitbestede HR bevoegdheid
 • Casemanager Verzekeraar
 • Functioneel beheer voor klant Arbodienst
 • HR Manager
 • Leidinggevende
 • Taakgedelegeerde met uitbestede HR bevoegdheid
 • Verzekeraar uitgebreid

Wanneer één van bovenstaande domeinrollen is gekozen, zijn onderstaande rolopties aanwezig. Deze staan standaard aan, maar kunnen dus per rol worden uitgezet.

 • 12.26 Betaald ouderschapsverlof
 • 12.26.1 Betaald ouderschapsverlof toevoegen
 • 12.26.2 Betaald ouderschapsverlof tonen

In fase 2 wordt ook de koppeling tussen Visma Verzuim VZS en het UWV uitgebreid, zodat de meldingen voor ouderschapsverlof ook worden ondersteund. Verwachting is dat deze half augustus beschikbaar is. Als deze koppeling is gerealiseerd, worden de meldingen vanuit Visma Verzuim VZS automatisch verzonden naar het UWV. Uiteraard is dat alleen mogelijk als je gebruikmaakt van de UWV-koppeling.
Dit betekent concreet dat de aanvragen die begin augustus geregistreerd worden, niet automatisch naar het UWV verzonden worden. Deze moeten handmatig bij het UWV worden gemeld (buiten Visma Verzuim VZS om) of alsnog worden ingevoerd vanaf het moment dat de koppeling deze meldingen ondersteunt.

Betaald_oderschapsverlof1.png

 

Betaald_oderschapsverlof4.png

 

Downloaden van bestanden vanaf het dashboard mogelijk

Middels het downloadcentrum is het mogelijk om bestanden te delen met gebruikers binnen je omgeving. Voor deze gebruikers is het vanaf het dashboard mogelijk deze bestanden te downloaden. Daarbij werd een foutmelding gegeven. Dit probleem is vanaf deze release opgelost.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0