Filtering in overzicht openstaande dossiers uitgebreid

Op werkgeversniveau is het mogelijk om de gebruikers, die betrokken zijn bij de dienstverlening, op te voeren. Zo kunnen de verzuimmanager, verlengde arm en bedrijfsarts worden opgevoerd.
In diverse overzichten is te filteren op deze gebruikers, zoals in het takenoverzicht en het dossieroverzicht.

De filtering in het overzicht met openstaande dossiers is uitgebreid met de volgende filters:

  • Bedrijfsarts 1
  • Verlengde arm 1

Er kan dus gefilterd worden specifieke gebruikers die opgevoerd zijn onder deze twee waarden.
De waarden van ‘Verlengde arm’ en ‘Bedrijfsarts’ worden ook als kolom weergegeven in dit overzicht. Deze kolommen zijn uiteraard aan en uit te zetten middels de kolomindeling.

Filtering_in_overzicht_openstaande_dossiers_uitgebreid.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0