Een werkgever gebruiker kan niet meer inloggen, omdat het account is verlopen

Een werkgever gebruiker krijgt bij het inloggen de melding dat het account is verlopen, maar er staat geen  einddatum in het account. Hoe kan ik dit oplossen?


De einddatum in het account van de gebruiker is niet de enige plek waar een gebruikersaccount kan verlopen. Vermoedelijk is het arbodienst  contract van het bedrijf verlopen. Dit gebeurt vaak rond de jaarwisseling omdat veel contracten ingesteld staan op een einddatum van 31  december of 1 januari. Wanneer het contract van een bedrijf verlopen is, verdwijnt het bedrijf naar de achtergrond en is het niet meer direct  zichtbaar. Hierdoor kan de werkgever gebruiker ook niet meer inloggen.

Om uw bedrijf weer actief te maken gaat u naar het tabblad Werkgevers in de menubalk van VerzuimSignaal. Vervolgens klikt u onder dit tabblad  op Inactieve contracten.

Datum contract arbodienst

In de bedrijfsgegevens kunt u instellen of het bedrijf actief is of niet. Wanneer het bedrijf niet actief is, bijvoorbeeld omdat de startdatum in de toekomst staat of de einddatum in het verleden, zijn de werknemers alleen te vinden als u zoekt op inactieve contracten. U kunt de werkgever vinden onder het tabblad werkgevers. Hier klikt u op inactieve contracten en kunt u naar de werkgever zoeken.

FAQ_contract_arbodienst.jpg

Verander in het contractvenster de einddatum van het contract naar bijvoorbeeld 1-1-2020 en klik op Opslaan en sluiten.

Na het opslaan is het bedrijf inclusief werknemers weer zichtbaar in uw applicatie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0