Ik kan een bedrijf niet vinden

Ik ben een bedrijf kwijt, inclusief alle werknemers. Hoe krijg ik deze gegevens terug?

Vermoedelijk is het arbodienst contract van het bedrijf verlopen. Dit gebeurt vaak rond de jaarwisseling, omdat veel contracten ingesteld staan op  een einddatum van 31 december of 1 januari. Wanneer het contract van een bedrijf verlopen is, verdwijnt het bedrijf naar de achtergrond en is het  niet meer direct zichtbaar.

Om uw bedrijf weer actief te maken gaat u naar het tabblad Werkgevers in de menubalk van VerzuimSignaal. Vervolgens klikt u onder dit tabblad  op Inactieve contracten.


Datum contract arbodienst

In de bedrijfsgegevens kunt u instellen of het bedrijf actief is of niet. Wanneer het bedrijf niet actief is, bijvoorbeeld omdat de startdatum in de toekomst staat of de einddatum in het verleden, zijn de werknemers alleen te vinden als u zoekt op inactieve contracten. U kunt dit oplossen door de data aan te passen via werkgever muteren.

FAQ_contract_arbodienst.jpg

Verander in het contractvenster de einddatum van het contract naar bijvoorbeeld 1-1-2018 en klik op Opslaan en sluiten.

Na het opslaan is het bedrijf inclusief werknemers weer zichtbaar in uw applicatie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0