Meldingscoulance

Met de optie 'Meldingscoulance' ben je in staat om specifieke rollen de mogelijkheid te geven een ziekmelding te doen voor of enkele dagen na de daadwerkelijke 1e arbeidsongeschiktheidsdag. 
Je kunt dit instellen via Instellingen --> Protocollen --> Meldingscoulance. 

blobid0.jpg

Geef het aantal dagen op dat er maximaal mag worden afgeweken van de 1e ao dag. 

blobid1.jpg

Bovenstaande optie is ook in te stellen voor 'Overige Protocollen' en 'WGA melden'. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0