Functiegroepen

In het beheer van VerzuimSignaal is het mogelijk om functiegroepen te definiëren. Wanneer je werknemers toevoegt in de applicatie kun je de werknemer indelen bij deze voorgedefinieerde functiegroepen.

Vervolgens kun je verzuimcijfers genereren over deze functiegroepen. Op die manier kun je bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf het verschil in verzuimpercentages zien tussen kantoorpersoneel of uitvoerend personeel.

Een functiegroep aanmaken


1. Ga met je muis naar je accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen.

2. In het onderdeel Stamgegevens van Applicatie instellingen klik je op Functiegroepen.

blobid0.jpg

Een overzicht met eventuele bestaande functiegroepen wordt getoond.

3. Klik op de groene plus blobid1.png om een nieuwe functiegroep aan te maken.

4. Geef de functiegroep een naam, bijvoorbeeld binnendienst, kantoorpersoneel of chauffeurs.

blobid2.jpg

5. Klik op de diskette blobid3.png om de functiegroep op te slaan.

Een werknemer bij een functiegroep indelen


1. Zoek een werknemer op in de applicatie. Dit kan via Snelzoeken of Werknemer zoeken.

2. Klik in de zoekresultaten op de werknemer en vervolgens op het potlood icoontje om de werknemer te muteren.

blobid4.jpg

3. Ga naar het tabblad dienstverbanden en klik vervolgens op wijzigen rechts naast het dienstverband.

blobid5.jpg

Het dienstverband van de werknemer wordt geopend.

4. Selecteer bij Functiegroep een van de functiegroepen die je in het beheer hebt aangemaakt.

blobid6.jpg

5. Klik om Opslaan en sluiten blobid3.png om de werknemer bij deze functiegroep in te delen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0