Contractsoorten

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u nieuwe contractsoorten toevoegt aan de inrichting van uw VerzuimSignaal applicatie.

Contractsoorten zijn essentieel voor de werking van VerzuimSignaal. Contractsoorten zijn nodig om binnen een protocol te kunnen beslissen welke taken worden gestart bij klanten met een bepaalde contractsoort. U stelt dus per protocoltaak in voor welk contract de taak geldt.
Tevens kunt u de prijzen en tarieven van (protocol)taken per contract inrichten.

Om een nieuwe contractsoort toe te voegen gaat u rechts bovenin de applicatie met uw muis naar uw account naam en klikt u vervolgens op Applicatie instellingen.

1. Klik op Contractsoorten binnen het onderdeel Stamgegevens. Een overzicht van bestaande contractsoorten wordt getoond.
2. Klik op Toevoegen (blobid0.jpg) om een nieuwe contractsoort aan te maken.
3. Vul de naam van het contractsoort in, kies een contracttype en geef eventueel een beschrijving aan de contractsoort.
4. Zet eventueel het contract op inactief door het vinkje achter Actief uit te zetten.
5. Koppel eventueel dit contract aan alle bestaande protocoltaken door het vinkje achter Activeren (voor alle bestaande protocoltaken) aan te zetten.
6. Klik op Opslaan (blobid1.jpg) om de contractsoort op te slaan. U komt weer terug in het overzicht van contractsoorten.
7. Klik op de contractnaam om het contract te wijzigen of aan te vullen:
a. De duur van het contract (start- en einddatum)
b. Informatie over de kosten van het contract.
8. Klik op Opslaan (blobid1.jpg) om de wijzigingen op te slaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0