Validatie (medische) termen

Het is niet de bedoeling om medische gegevens van een werknemer in het niet-medische gedeelte van het werknemersdossier op te slaan. Het is alleen toegestaan om medische termen te benoemen in het medische gedeelte van Verzuimsignaal. Om te voorkomen dat een gebruiker medische termen plaatst in het niet-medische gedeelte van het werknemersdossier, kan ervoor gekozen worden om de termen te blokkeren. De gebruiker krijgt een foutmelding op het moment dat de medische term opgeslagen wordt.

Rolinstellingen

Wij adviseren om deze optie alleen te activeren bij een applicatiebeheerdersrol. Het is mogelijk om enkel een foutmelding te tonen die weggeklikt kan worden door de gebruiker. Tevens kan er gekozen worden voor de optie om het gehele woord te blokkeren en de gebruiker verplicht is om een vervangend woord te kiezen.

Validatie (medische) termen activeren

U kunt de validatie op de medische termen instellingen onder 'Applicatie instellingen'. Onder het kopje 'Stamgegevens' staat de button 'Validatie (medische termen)'.

download__1_.jpg

Als u klikt op de button 'Validatie (medische) termen', wordt er een standaardlijst met medische termen geopend van vier pagina's. Deze lijst is met zorg samengesteld door i-Signaal en een bedrijfsarts.

U kunt een vinkje plaatsen voor de term(en). Daarna kies u voor 'Opslaan'. Daarna is het niet meer mogelijk om deze term(en) toe te voegen aan een tekstveld in het niet-medische gedeelte van Verzuimsignaal.

download__2_.jpg

Zelf een term toevoegen

Het is mogelijk om zelf termen toe te voegen. U mag hiervoor klikken op de 'Toevoegen' button. In het volgende scherm kunt u het woord invullen met bijbehorende betekenis.

download__3_.jpg

Daarna kiest u voor 'Opslaan'.

Foutmelding

Op het moment dat de validatie op de (medische) term is toegepast en de gebruiker voert het woord in, wordt onderstaande foutmelding getoond.

2022-04-01_11_15_32-Applicatie_instellingen_-_Validatie__medische__termen.png

Links: afbeelding foutmelding op het moment dat de gebruiker door kan werken door de foutmelding weg te klikken. Het woord blijft daarna in het veld staan.
Rechts: afbeelding foutmelding als de gebruiker verplicht is om het woord te vervangen. De term kan niet opgeslagen worden.

Op welke velden is de Validatie (medische) termen van toepassing?

Als een (medische) term is geactiveerd om geblokkeerd te worden, ontstaat bij het invoeren voorgenoemde foutmelding. Verzuimsignaal blokkeert de (medische) termen in de volgende velden:

De inhoud en titelregel van notities.
De inhoud van een eigen document (dus niet de bijlage, maar het tekstveld van het eigen document).
Toelichting verzuimreden.
Notitie bij toevoegen van een verzuimmelding.
Let op!
De validatie vindt alleen plaats op items die nieuw zijn toegevoegd in de applicatie of opnieuw worden opgeslagen. Er vindt dus geen controle plaats op reeds bestaande notities, documenten of andere items.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0