Dossiers exporteren

In VerzuimSignaal heb je de mogelijkheid om de inhoud van een dossier te exporteren. In dit artikel leggen we uit hoe het exporteren van een dossier werkt.

Belangrijk: Een geëxporteerd dossier wordt altijd in een zogenaamd .ZIP-bestand als download aangeboden. Een .ZIP-bestand verpakt alle bestanden uit het dossier in één bestand. Om dit bestand uit te pakken heb je de software WinZIP of WinRAR nodig.

1. Zoek de werknemer op waarvan je een dossier export wilt maken.

2. Ga naar het tabblad Werknemer van het werknemersdossier en klik op blobid0.png om de Dossier(s) exporteren.

blobid1.jpg

Er wordt een nieuw venster geopend.

3. In het pop-up venster selecteer je bovenin de ziekmelding(en) waarvan je een export wilt genereren. In ons voorbeeld selecteren we alle dossiers. 

blobid2.jpg

4. Bij het onderdeel Export gegevens selecteer je welke gegevens je uit de geselecteerde ziekmelding(en) wilt meenemen in de export.

blobid3.jpg

5. Klik vervolgens op Genereer export blobid4.png om jouw selectie als .ZIP-bestand te kunnen downloaden.

Wanneer je het .ZIP-bestand opent, zie je welke bestanden er in het .ZIP-bestand zijn meegenomen.

blobid5.jpg

Eigen documenten (inclusief uploads) en systeemdocumenten worden apart als PDF in het .ZIP-bestand geplaatst. Deze bestanden zijn voorzien van een datum waarop ze zijn toegevoegd aan het dossier.

De notities zijn verzameld in het bestand notities.pdf, evenals het logboek van het dossier. 

E-mail berichten uit het dossier worden als .eml bestand in het bestand geplaatst, zodat je ze in Outlook kunt openen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0