UWV documenten toevoegen

In VerzuimSignaal kun je op een aantal plekken UWV-documenten vinden. Bijvoorbeeld als bijlage bij een taak in een verzuimprotocol, of voor een bedrijfsarts als document. In dit artikel staat beschreven hoe deze formulieren werken. Een voorbeeld van een UWV-document is de Probleemanalyse.

mceclip0.png

Indien aanwezig in de applicatie wordt een deel van de informatie vooringevuld. In bovenstaand voorbeeld zijn alle werknemergegevens uit het formulier automatisch ingevuld. Deze gegevens kunnen desgewenst met de hand worden overschreven, dat geldt alleen voor het document waarin het is overschreven; de informatie wordt niet in het dossier van de werknemer aangepast.
Lege velden kunnen met de hand worden aangevuld.

Als het formulier voor de eerste keer wordt aangemaakt heb je de mogelijkheid het formulier op te slaan (als concept), een PDF-preview te genereren of het document naar het klembord te kopiëren. Om een PDF-preview te maken moet het formulier eerst in concept worden opgeslagen. Als het document naar het klembord wordt geplaatst wordt geen concept opgeslagen maar blijft de reeds handmatig aangevulde informatie wel beschikbaar voor latere bewerking.

Als het formulier wordt opgeslagen is het inzichtelijk in het tabblad "Dossier" van het dossier waarin het is aangemaakt. Medische UWV-documenten zijn uitsluitend inzichtelijk in het medische dossier. Documenten die vanuit een taak worden aangemaakt zijn ook vanuit die taak weer te openen.

Na opslaan als concept kan het document worden aangepast of definitief gemaakt worden. Als het formulier definitief wordt gemaakt kunnen er geen wijzigingen meer aan gebeuren. Wel is het mogelijk een bijstellingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0