Status 'Voorlopig toegekend' kan aan een beschikking worden toegevoegd

Bij een beschikking is het vanaf nu mogelijk om deze de status ‘Voorlopig toegekend’ te geven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het treffen van voorzieningen, aangezien er bij het UWV een achterstand is voor het afhandelen van beschikkingen. Verder wordt vanaf nu de status van een beschikking als kolom weergegeven in het tabblad ‘Beschikkking’ op werknemerniveau.

Zorg dat de volgende permissies aan staan: 'VER_12 -Tabblad beschikkingen bij verzuimdossier' en 'VER_12.1 - Beschikking toevoegen' om een beschikking toe te voegen.

 

2022-06-29_17_33_28-Greenshot.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0