Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Status 'Voorlopig toegekend' kan aan een beschikking worden toegevoegd

Bij een beschikking is het vanaf nu mogelijk om deze de status ‘Voorlopig toegekend’ te geven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het treffen van voorzieningen, aangezien er bij het UWV een achterstand is voor het afhandelen van beschikkingen. Verder wordt vanaf nu de status van een beschikking als kolom weergegeven in het tabblad ‘Beschikkking’ op werknemerniveau.

Zorg dat de volgende permissies aan staan: 'VER_12 -Tabblad beschikkingen bij verzuimdossier' en 'VER_12.1 - Beschikking toevoegen' om een beschikking toe te voegen.

 

2022-06-29_17_33_28-Greenshot.png

 

Filteropties toegevoegd aan open dossiers, afhankelijk van ingestelde WGA protocollen

In het overzicht openstaande dossiers is er functionaliteit toegevoegd om te filteren op WGA dossiers. Afhankelijk van de ingestelde protocollen, worden deze in het filteroverzicht weergegeven. Er kan dus op een specifiek WGA-protocol worden gefilterd. Klik hiervoor eerst op ‘WGA’. Hierna kan er in de optie daaronder een keuze worden gemaakt op welk WGA-protocol er gefilterd moet worden.

2022-06-29_17_35_13-Greenshot.png

 

Diverse filters toegevoegd aan het WIA overzicht

Om binnen de de WIA-module makkelijker te kunnen filteren in het WIA-overzicht, zijn diverse extra filteropties toegevoegd. Zo is er te filteren op de waarden ‘Toerekening ERD’, ‘Premie toerekening’ en ‘No-risk’ (Ja/Nee). Standaard worden hier alle opties getoond. Daarnaast kan er gefilterd worden op de ingangsdatum van de WIA-periode. Hier kan een start- en einddatum worden ingevoerd waarin de ingangsdatum van de WIA-periode moet liggen.

 

2022-06-29_17_37_10-image__22_.png

 

Import werknemers verder verbeterd

In de vorige releasenotes van juni gaven we aan dat we de werknemerimport hebben verbeterd. Hier zijn aanvullende validaties aan toegevoegd. De performance van de importfunctionaliteit in Visma Verzuim VZS is hierdoor verbeterd. Gezien het belang van een goed werkende importfunctionaliteit is deze op 16 juni vervroegd naar productie gebracht.

 

Controle op medische termen nu ook beschikbaar in Engels en Duits

In de release van juni hebben we vertaling toegevoegd aan de controle op medische termen bij het opvoeren van een notitie. Vanaf deze release wordt de melding dat er medische termen zijn gevonden op alle andere plekken getoond waar dit nodig is. Daarnaast wordt de melding nu ook vertaald naar Engels en Duits. Dit is afhankelijk van het ingestelde taalpakket. Zo wordt bijvoorbeeld bij het registreren van een ziekmelding de melding in de correcte taal weergegeven.

 

2022-06-29_17_42_39-Releasenotes_VS.__juli_2022__-_Google_Documenten.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0