Werknemer verplaatsen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een werknemer kunt verplaatsen. Afhankelijk van uw rolstellingen kunt u het volgende realiseren:

  1. de werknemer verplaatsen naar een andere afdeling;
  2. de werknemer verplaatsen naar een ander bedrijf binnen dezelfde holding;
  3. de werknemer verplaatsen naar een bedrijf onder een andere holding.
Let op! Als u de medewerker verplaatst, gaat de verzuimhistorie ook mee. Dit heeft dus invloed op de verzuimcijfers.

Voor alle drie de opties, begint u op hetzelfde punt. U gaat naar het tabblad Dienstverbanden.

Werknemer_verplaatsen_dvb.jfif

Er zijn twee verschillende soorten dienstverbanden in VerzuimSignaal, het hoofddienstverband en het subdienstverband. Het hoofddienstverband bepaalt of een werknemer in dienst is. Het subdienstverband is een wijziging op het hoofddienstverband. In een subdienstverband is het niet mogelijk om een einddatum op te geven.

Het hoofddienstverband eindigt altijd op een 0 achter de punt. In het screenshot hierboven is een hoofddienstverband te zien. Een subdienstverband is het dienstverband dat niet eindigt op een 0 achter de punt, dienstverband 1.1 in het screenshot hieronder is een subdienstverband.

Werknemer_verplaatsen_subdvb.png


1. De werknemer verplaatsen naar een andere afdeling

U kunt de werknemer op twee manieren verplaatsen, afhankelijk van of u dienstverbandhistorie op wilt bouwen. Wilt u geen dienstverbandhistorie opbouwen, dan kunt u het huidige dienstverband aanpassen. Als u wel dienstverbandhistorie wilt opbouwen, dan raden wij aan om een nieuw subdienstverband aan te maken.

Huidige dienstverband wijzigen

Klik vanuit het tabblad dienstverbanden achter het te wijzigen dienstverband op 'Wijzigen'.

Werknemer_verplaatsen_dvb_wijzigen.jfif

Nadat u op de button 'Wijzigen' heeft geklikt, ontstaat er een nieuwe pop-up in uw beeldscherm met de inhoudelijke dienstverbandgegevens.

Als u de dienstverbandgegevens van de werknemer heeft geopend, ziet u (mits er meerdere afdelingen zijn) een dropdownmenu achter 'Afdeling:'. Hier kunt u de andere afdeling selecteren en daarna kiezen voor de button 'Opslaan en sluiten'.

Werknemer_verplaatsen_dvb_wijzigen_pop-up.jfif

De werknemer is nu verplaatst naar de andere afdeling.

Nieuw subdienstverband

Klik vanuit het tabblad dienstverband achter het dienstverband dat u wilt wijzigen op Nieuw subdienstverband.

Werknemer_verplaatsen_nieuw_subdvb.png

Nadat u op Nieuw subdienstverband heeft geklikt, verschijnt er een nieuwe pop-up in uw beeldscherm met de inhoudelijke dienstverbandgegevens.

Als u de dienstverbandgegevens van de werknemer heeft geopend, is het bedrijf standaard gevuld met het huidige bedrijf en ziet u (mits er meerdere afdelingen zijn) een dropdownmenu achter 'Afdeling:'. Hier kunt u de andere afdeling selecteren en vult u de ingangsdatum van het subdienstverband in. Hierna klikt u op 'Opslaan en sluiten'.


2. De werknemer verplaatsen naar een ander bedrijf binnen dezelfde holding

U kunt de werknemer op twee manieren verplaatsen, afhankelijk van of u dienstverbandhistorie op wilt bouwen. Als u het huidige dienstverband wijzigt naar het nieuwe bedrijf, dan verplaatst ook al het verzuim naar het nieuwe bedrijf. Als u dienstverbandhistorie op wilt bouwen, dan kunt u ervoor kiezen om een nieuw hoofd- of subdienstverband aan te maken.

Huidige dienstverband wijzigen

U opent wederom de dienstverbandgegevens van de werknemer. Achter 'Bedrijfsnaam:' klikt u op het bedrijfsicoontje. Daarna ontstaat er een zoekveld waar u een zoekterm kunt invullen.

Werknemer_verplaatsen_dvb_wijzigen_bedrijf_pop-up.jfif

Bij de zoekterm vult u (de eerste letters van) de bedrijfsnaam in waar de werknemer naartoe verplaatst moet worden. Daarna klikt u op het loepje om de zoekopdracht te starten.

In het dropdownmenu achter 'Bedrijfsnaam' kunt u nu het bedrijf zien staan waar u de werknemer wilt plaatsen.

Werknemer_verplaatsen_dvb_wijzigen_bedrijf_zoeken.jfif

Het juiste bedrijf klikt u hier aan. Daarna kunt u bij de 'Afdeling' in het dropdownmenu de gewenste afdeling aanklikken (mits er een afdeling onder dit bedrijf ingericht staat).

Daarna kiest u voor 'Opslaan en sluiten'. De werknemer is nu verplaatst naar het andere bedrijf (en eventueel bijbehorende afdeling).

Nieuw subdienstverband

Klik vanuit het tabblad dienstverband achter het dienstverband dat u wilt wijzigen op Nieuw subdienstverband.

Werknemer_verplaatsen_nieuw_subdvb.png

Nadat u op Nieuw subdienstverband heeft geklikt, verschijnt er een nieuwe pop-up in uw beeldscherm met de inhoudelijke dienstverbandgegevens.

Als u de dienstverbandgegevens van de werknemer heeft geopend, is het bedrijf standaard gevuld met het huidige bedrijf, deze wijzigt u op dezelfde manier als bij het wijzigen van het dienstverband. Daarna kunt u de afdeling selecteren en vult u de ingangsdatum van het subdienstverband in. Hierna klikt u op 'Opslaan en sluiten'.

Nieuw hoofddienstverband

Het is ook mogelijk om de werknemer te verplaatsen door een geheel nieuw dienstverband aan te maken. U begint in dit geval met het invoeren van de einddatum in het huidige dienstverband. Klik hiervoor op ‘Wijzigen’ achter het dienstverband dat niet meer actueel is en vul in de pop-up de datum uit dienst in.

Let op! Alle data in VerzuimSignaal zijn tot data. Dus als de werknemer tot 1-1-2021 in dienst is, dan vult u deze datum in.

Hierna klikt u op Toevoegen.

Werknemer_verplaatsen_nieuw_hoofddvb.png

De rest van de stappen is hetzelfde als bij het nieuwe subdienstverband.


3. De werknemer verplaatsen naar een bedrijf onder een andere holding

Ook in deze situatie zijn er meerdere manieren om de werknemer te verplaatsen, afhankelijk van of u dienstverbandhistorie op wilt bouwen. In deze situatie speelt echter nog een overweging mee, namelijk of de gebruikers van het nieuwe bedrijf de verzuimhistorie ook in mogen zien.

Als u geen dienstverbandhistorie op wilt bouwen, dan kunt u het huidige dienstverband aanpassen zoals eerder beschreven.

Wilt u wel dienstverbandhistorie opbouwen en mag de verzuimhistorie mee worden genomen naar het nieuwe bedrijf, dan kunt u gebruikmaken van een nieuw hoofd- of subdienstverband.

Wilt u dienstverbandhistorie opbouwen, maar wilt u niet dat de verzuimhistorie mee wordt genomen naar het nieuwe bedrijf, dan kunt u het beste de werknemer uit dienst melden bij het huidige bedrijf en als nieuwe werknemer toevoegen bij het nieuwe bedrijf.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1