Toelichting op de roadmap (2)

In de vorige product update hebben we de fases van onze roadmap toegelicht. Onze roadmap geeft ons echter niet alleen richting aan wanneer we iets gaan doen (Now, Next, Future), maar geeft ook richting aan op welk gebied we verbeteringen doorvoeren.

De roadmap bestaat uit 4 categorieën waarbij we continue op zoek zijn naar de balans binnen deze 4 categorieën. Elk aspect van onze roadmap is belangrijk om een vooraanstaand product te leveren. Er wordt dan ook continu gezocht naar een balans om elk aspect evenredig aan bod te laten komen. De ene keer kan een aspect iets meer focus krijgen en het andere moment een ander aspect, maar bij het maken van de keuze welke ontwikkelingen worden doorgevoerd wordt de balans in de roadmap steeds als leidraad gebruikt.

 

mceclip0.png

 

Innovatie
Wat speelt er in de markt en wat speelt er bij onze (potentiele) klanten. Door het doen van marktonderzoek, het bijhouden van wetswijzigingen en het in gesprek zijn met onze klanten door het voeren van bijvoorbeeld strategische overleggen en het houden van klankbordgroepen zijn wij voortdurend op zoek naar vernieuwingen voor onze applicatie.

Gebruikerswensen & Support
Onderwerpen die de gebruikerstevredenheid verhogen vallen onder deze categorie. Hierbij kijken we naar de meldingen die door onze gebruikers worden gedaan. Dit kunnen zowel bugs als gebruikerswensen zijn.

Veiligheid
De hoge mate van veiligheid van onze applicatie en met name de data binnen onze applicatie vinden wij uitermate belangrijk, zelfs prioriteit nummer 1. Om deze reden controleren en verbeteren wij onze applicatie en processen voortdurend.

Technologie
Om DWC gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en optimaal beschikbaar te kunnen laten zijn moet de basis van de applicatie voldoen aan alle moderne technologie. Onze engineers zorgen er dan ook voor dat we steeds up to date zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0