Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Koppeling met Webcamconsult gerealiseerd

Het is vanaf nu mogelijk om als medische gebruiker vanuit Visma Verzuim VZS een online videoconsult in te plannen en af te nemen via de applicatie Webcamconsult. Webcamconsult biedt de perfecte geïntegreerde oplossing als alternatief voor de plaatsgebonden afspraak: een veilig en gebruiksvriendelijke platform voor een online videoconsult. Lees meer over deze koppeling in dit artikel.

 

Percentage AT-basis toegevoegd aan rapportage

In het rapport Verzuimanalyse op basis van werkdagen is de waarde Percentage AT-basis toegevoegd. Deze waarde kan worden opgegeven bij een ziekmelding om het percentage arbeidstherapeutische basis van de ziekmelding aan te geven.
In het rapport is per werknemer het percentage AT-basis in te zien; opgedeeld in werkgever en afdeling.
Ook in de opties met kolommen die in het rapport zichtbaar moeten zijn, is Percentage AT-basis toegevoegd (zie tweede screenshot). Standaard wordt de waarde in het rapport niet getoond.

 

mceclip0.png

mceclip1.png

 

Wijziging in ‘Mijn account’ te bevestigen met wachtwoord

Veranderingen, zoals het invoeren van een nieuw wachtwoord via de accountgegevens in Mijn account, moeten in Visma Verzuim VZS worden bevestigd met het invoeren van het huidige wachtwoord. Pas daarna worden de wijzigingen opgeslagen. Het blok Bevestigen wachtwoord werd in sommige gevallen echter niet getoond. Hierdoor werden wijzigingen in Mijn account niet opgeslagen. Met deze ontwikkeling is dit probleem opgelost.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0