Zo gaan we integraties versnellen

Ontstaan

Sinds 2008 ontwikkeld Visma Verzuim samen met onze klanten integraties tussen verschillende applicaties. Dit is een belangrijke dienst omdat onze producten zich vaak in een keten bevinden. Om dit proces te kunnen faciliteren heeft Visma Verzuim meerdere applicaties ontwikkeld. Dit biedt maximale flexibiliteit aangezien we op elke onderdeel van onze applicaties invloed kunnen uitoefenen.

Integratieplatform als een dienst

Deze flexibiliteit heeft ook ook een keerzijde. Doordat we tot nu toe alles zelf ontwikkelen moet ook elke aanpassing als R&D process worden gezien. Dit betekend concreet dat elke aanpassing ontwikkeld, getest, gecommuniceerd en beschikbaar gesteld moet worden. Dit is een intensief proces. Om de productie van integraties te versnellen en te optimaliseren maken we de stap naar een bestaand product van een derde partij. Deze producten worden vaak gekenmerkt als Integration Platform as a Service oftwel integratieplatform als een dienst. Binnen dit product worden integraties niet meer gemaakt op basis van code maar kunnen we integraties visueel vormgeven op basis van Business Process Model and Notation (BPMN). Dit is een hele mond vol, maar kort gezegd zorgt dit er voor dat we op een eenvoudigemanier integraties kunnen bouwen zonder dat we ons bezig hoeven te houden met de onderliggende code. Om een beeld te scheppen zie je hieronder een deel van een integratie die we al vorm hebben gegeven.

 

dwc_juni_prod_uupdate_integraties.png

 

Zoals je hier ziet bestaan de nieuwe processen uit logische stappen waarbij we bij elke stap tekst en uitleg geven.

Overstap naar de cloud

Het maken van integraties is een onderdeel van het totaal. Nadat een integratie is gemaakt moet deze aan het werk. Dit gebeurd niet binnen hetzelfde product, maar wordt overgezet naar Microsoft Azure. Dit is de cloudomgeving van Microsoft. De overstap naar Azure geeft ons een aantal voordelen ten opzichte van onze huidige providers. Een van de belangrijkste voordelen is dat we in de nieuwe opzet horizontaal kunnen schalen. Dit zorgt ervoor dat wanneer het druk is, er automatisch extra rekenkracht wordt toegekend aan de integraties die het nodig hebben zonder handmatig interventie. Hiermee minimaliseren we uitval en creëren we stabiele integraties. De overstap naar de cloud ligt ook in lijn met onze visie waarbij we bestaande producten gebruiken. Hierdoor kunnen we onze focus nog meer leggen op de kern van onze producten: het uitwisselen van informatie die nodig is voor het goed kunnen managen van verzuim.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0