Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Controle op medische termen beschikbaar bij notitie tijdens het ziekmelden en vraagstelling bedrijfsarts

Tijdens het ziekmelden van een werknemer is het mogelijk direct een notitie aan te maken en deze op te slaan, mits deze permissie (VER_4.4.1.1) aan staat.
Echter, de controle op medische termen werd niet toegepast bij het toevoegen van deze notitie. Vanaf nu wordt de controle op medische termen ook in dit scherm correct toegepast.

 

2022-06-02_08_43_42-Greenshot.png

 

Verder is de controle op medische termen ook toegevoegd aan het scherm, waarin de vraagstelling bedrijfsarts kan worden toegevoegd. Via deze functionaliteit kwamen er nog medische termen in het normale dossier terecht. Dit is met deze ontwikkeling nu verholpen.

 

Bewaartermijnen-functionaliteit verbeterd

De bewaartermijnen functionaliteit is de afgelopen maand verbeterd. De vorige release is er extra filtering toegevoegd. Hierbij werden de correcte dossiers getoond aan de hand van de gekozen filtering. Echter, in sommig gevallen werden niet alle getoonde dossiers opgeschoond. Nu worden de juiste dossiers op basis van de gekozen filtering verwijderd.


Na het toevoegen van een taak blijf je in tabblad ‘Taken’

Vanaf nu blijf je als gebruiker, na het toevoegen van een taak, in het tabblad ‘Taken’. Er werd automatisch geswitcht naar tabblad ‘Dossier’, terwijl je als gebruiker verwacht in het betreffende tabblad te blijven.


Optie om een vrije afspraak te herhalen wordt getoond

Bij het maken van vrije afspraken is het gebruikelijk om die afspraak herhaald aan te maken. Het bespaart tijd en kosten door dit te doen. Dit kan ingesteld worden via de optie ‘Herhaald’ in de vrije afspraak. Deze optie werd niet herhaald opgeslagen. Vanaf nu wordt dit weer gedaan, net als bij het instellen van repeterende beschikbaarheden.


Engelse vertaling in datumselectie en in controle op medische termen toegevoegd

De afgelopen maand is er een verbeterslag doorgevoerd in de Engelse taal binnen Visma Verzuim VZS. De kalender om een datum te selecteren wordt nu ook in het Engels weergegeven wanneer Engels als taalpakket is gekozen.
Daarnaast wordt in dat geval bij de controle op medische termen de waarschuwing in het Engels weergegeven.


Nieuwsberichten worden opgeslagen en getoond

In Visma Verzuim VZS is het mogelijk om als applicatiebeheerder nieuwsberichten te plaatsen voor de overige gebruikers. De nieuwsitems zijn te zien binnen de widget ‘Vandaag’. Deze nieuwsberichten werden na het toevoegen niet opgeslagen. Vanaf nu worden deze weer getoond.


Import werknemers verbeterd

Bij het importeren van werknemers liep de verwerking van de import vast wanneer velden niet correct gevuld waren. Hier hebben wij een verbetering in doorgevoerd die nu een melding geeft dat de velden correct gevuld moeten worden.
Gezien het belang van deze functionaliteit hebben we deze vervroegd naar productie gebracht op maandag 30 mei.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0