Samengesteld verzuim na zwangerschapsverlof

Dit artikel legt uit hoe u verzuim vóór en na een zwangerschapsverlof aansluitend (samengesteld) kunt maken.

Achtergrond informatie: Er is sprake van samengesteld verzuim indien WAZO-verlof ingaat op het moment dat een werkneemster al afwezig was op het werk wegens ziekteverzuim en aansluitend op haar WAZO-verlof nog steeds ziek is door dezelfde oorzaak. Is er sprake van een andere ziekteoorzaak dan is er sprake een nieuwe verzuimmelding.

Om verzuim voor en na een zwangerschapsverlof samengesteld te maken dient er altijd een zwangerschapsmelding aanwezig te zijn in het dossier.

Lees hiervoor het artikel Zwanger melden.

Voorbeeldsituatie:
In onderstaand voorbeeld is de werknemer ziek a.g.v. zwangerschap en gaat op 5 december met zwangerschapsverlof.

Zwangermelding.jpg

Wanneer het verlof ingaat dient u de verzuimmelding af te sluiten met een 100% herstelmelding.

Het is wel verstandig om eerst te controleren of de zwangerschapsmelding is gevuld met de informatie die op dat moment voorhanden is. Klik in het tabblad protocollen op de zwangerschapsmelding (nummer 2 in bovenstaande afbeelding).

In de zwangerschapsmelding vult u de daadwerkelijke ingangsdatum verlof in.

Zwangermelding_pop-up.jpg

Klik op blobid0.png opslaan en sluiten om de informatie op te slaan.

Vervolgens meldt u het verzuim van de werknemer hersteld met een 100% herstelmelding. Bij het hersteld melden kunt u kiezen tussen 100% herstel of ingangsdatum zwangerschapsverlof als herstelreden.
De datum van de herstelmelding moet gelijk zijn aan de werkelijke ingangsdatum verlof uit de zwangerschapsmelding. De situatie ziet er dan zo uit:

Zwangermelding_hersteldmelding_voor.jpg

Als er na het verlof nog steeds sprake is van ziekte met dezelfde oorzaak dan meldt u de werknemer weer ziek via de gebruikelijke weg.

Controleer altijd eerst weer even de zwangerschapsmelding door er op te klikken. Is de werkelijke bevallingsdatum en de einde verlofperiode gevuld?

Zwangermelding_datum_einde_verlofperiode.jpg

Meldt de werknemer ziek met dezelfde oorzaak/reden als de eerste ziekmelding. De startdatum van de nieuwe ziekmelding moet gelijk zijn aan de datum die is ingevuld bij Einde verlofperiode in de zwangerschapsmelding. De datum die is ingevuld bij werkelijke eerste werkdag wordt getoond in het tabblad protocollen, maar kan dus afwijken. Als de verkeerde datum wordt gebruikt, wordt de ziekmelding niet samengesteld.

Wanneer u de verzuimmelding opslaat ziet u in het tabblad protocollen dat de verzuimmeldingen voor en na het zwangerschapsverlof samengesteld zijn gemaakt:

Zwangermelding_samengestelde_melding.jpg

Samenvatting:
- Zorg dat de verzuimmelding vóór het zwangerschapsverlof afgesloten wordt met een 100% herstelmelding waarbij de hersteldatum gelijk is aan de Werkelijke ingangsdatum verlof in de zwangerschapsmelding.
- Als herstelreden kunt u 100% hersteld of Ingang zwangerschapsverlof kiezen.

- Wanneer er sprake is van doorlopend verzuim ná het verlof dan meldt u de werknemer weer ziek op de datum die gelijk is aan de datum Einde verlofperiode in de zwangerschapsmelding.
- De reden/oorzaak van de ziekmelding moet gelijk zijn aan de reden/oorzaak van de ziekmelding vóór het verlof.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0