Ziek melden

In dit artikel leggen we uit hoe u een ziekmelding invoert in VerzuimSignaal.
Dit artikel is opgedeeld in drie onderdelen, namelijk:

- Ziekmelden via de menubalk
- Ziekmelden vanuit een dossier
- Uitleg ziekmeld formulier


Ziekmelden via de menubalk.

Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werknemers en vervolgens op Ziek melden.

mceclip0.png

1. Klik op Ziek melden. De werknemers waarvoor u geautoriseerd bent, worden getoond.

Tip: Ziet u dit icoontje (uitroepteken) voor de naam van de werknemer? Dan heeft de werknemer nog een openstaande verzuimmelding en kan niet ziek gemeld worden.


2. Zoek de medewerker die u wilt ziekmelden via het zoekveld. U kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres, woonplaats, e.d.

3. Klik op de werknemer die u wilt ziekmelden. Het ziekmeldformulier wordt geopend.


Ziekmelden vanuit een dossier.

Als u in een werknemerdossier aan het werk bent en u wilt de werknemer ziekmelden, dan hoeft u dit niet persé via de menubalk te doen.

Rechtsbovenin het werknemerdossier vindt u ook een ziekmeld knop.
Als u hierop klikt komt u in het ziekmeld formulier en kunt u de hierboven omschreven stappen volgen.

mceclip1.png


Uitleg ziekmeld formulier.

Op welke manier u een werknemer ook ziek meldt, u dient altijd het ziekmeld formulier in te vullen. Hieronder worden alle velden uit het formulier omschreven.

Bovenin het formulier vindt u de NAW- en contactgegevens van de werknemer. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kunt u ze gelijk wijzigen.

mceclip2.png

Datum 1e ziektedag: Dit veld vult u met de datum van de eerste verzuimdag.

Tip: Ziek melden in de toekomst of in het verleden is mogelijk. Een applicatiebeheerder kan deze mogelijkheid echter beperken of uitschakelen in het onderdeel Meldingscoulance.

 

Gewerkte uren 1e ziektedag: Vul hier het aantal uren in dat de werknemer nog gewerkt heeft op de 1e ziektedag tot de werknemer zich heeft ziekgemeld. Bij het berekenen van het verzuimpercentage van de werknemer wordt ook rekening gehouden met de gewerkte uren 1e ziekdag.

Percentage ziek: Het percentage arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan in dit veld ingevuld worden. Achter dit veld wordt automatisch berekend hoeveel uur van een werkweek de werknemer is uitgevallen. Werkt uw werknemer 40 uur per week en is de werknemer voor 50% ziek gemeld? Dan is de werknemer voor 20 uur arbeidsongeschikt.

Tip: Vult u een percentage in en blijven de uren vervolgens op 0.00 staan? De geregistreerde uren per week bij de werknemer zijn waarschijnlijk niet gevuld. Ga naar Werknemer muteren om dit aan te passen.

 

De werknemer is: Dit veld wordt alleen getoond als u een vrouw ziek meldt. U kunt hier kiezen tussen Ziek of Ziek t.g.v. zwangerschap.
De keuze die u maakt bepaalt welk verzuimprotocol gestart wordt, het normale WVP protocol of het Ziek t.g.v. zwangerschap protocol.

Verzuimreden: Hier kiest u uit een voorgedefinieerde lijst de reden of aanleiding van de ziekmelding. De lijst met te kiezen verzuimredenen wordt beheerd door een applicatiebeheerder in het onderdeel Verzuimreden.

Verwachte verzuimduur: In dit veld kunt u een inschatting geven hoe lang de werknemer ziek zal zijn.
U kunt een automatisch e-mail signaal laten instellen die verstuurd wordt als de verwachte verzuimduur is overschreden.

Welke actie wilt u: Afhankelijk van uw gebruikersrol kunt bij het invoeren van een ziekmelding gelijk een taak toevoegen. Deze taak komt dan in het tabblad Taken van het verzuimdossier terecht.
De taken die u hier kunt selecteren worden door een applicatiebeheerder gedefinieerd. Dit gebeurt in de Taakbibliotheek. zie onderdeel Tonen bij ziekmelding uit het artikel Taakbibliotheek.

Notitie toevoegen: Afhankelijk van uw gebruikersrol kunt u bij het invoeren van een ziekmelding een notitie toevoegen. Deze notitie komt dan gelijk in het dossier van de werknemer terecht.

Gerelateerd aan: Bij gerelateerd aan kunt u aangeven waar het verzuim aan gerelateerd is. De eerste opties die u kiest zijn Gerelateerd aan : CombinatiPrivé, Werk, Combinatie of Onbekend.
Wanneer u kiest voor Gerelateerd aan: Privé of Werk dan krijgt u een vervolg keuze. Hier kunt u verder specificeren waar het verzuim aan gerelateerd is.

Kiest u bij Privé of Werk voor bijvoorbeeld Ongeval, Bedrijfsongeval of Sportongeval, dan wordt het formulier aangevuld met een aantal extra velden waarin u verdere informatie over het ongeval kunt registreren. In deze extra velden kunt u bijvoorbeeld ook registreren dat er een aansprakelijke is voor het ongeval.

Verpleegadres: Hier vult u het verpleegadres in. De start- en einddatum bepalen in welke periode het verpleeg adres extra getoond wordt in de werknemergegevens. Als een verpleeg adres acties is wordt het in het rood getoond in het tabblad Werknemer van een verzuimdossier. Klik op Opslaan om de ziekmelding op te slaan. U komt in het dossier van de ziekgemelde werknemer terecht. Hier ziet u de ziekmelding.

Tip: Als u in een dossier waar een verpleegadres actief is een sjabloon gebruikt bij het toevoegen van een notitie of document, en in het sjabloon worden de adresgegevens automatisch gevuld dan dient u verplicht te kiezen of de adresgegevens van het verpleegadres, of de adresgegevens van de werknemer worden ingevuld op het sjabloon.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1