Zwanger melden

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een zwangerschapsmelding kunt registreren.

Om de zwangerschap van een werknemer te registreren klikt u in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werknemers en vervolgens op Zwanger melden.

Hoe meldt u een werknemer zwanger?

mceclip0.png

1. Klik op Zwanger melden. Alle vrouwelijke werknemers worden getoond.

2. Zoek de werknemer via het zoekveld. U kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres, woonplaats, e.d.

3. Klik op de werknemer die u zwanger wilt melden.

4. In het deelvenster Zwanger melden vult u in:

a. Vermoedelijke bevallingsdatum: datum vermoedelijke bevalling.
b. Verlof automatisch berekenen met: geef de gewenste verlofperiode op (4, 5 of 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum).
c. Gewenste ingangsdatum verlof: ingangsdatum van het verlof. Als de periode is ingevuld bij b, wordt de ingangsdatum automatisch berekend.

5. klik op Opslaan om de zwangerschapsmelding op te slaan.

6. U komt in het verzuimdossier van de zwangergemelde werknemer terecht. In het tabblad protocollen ziet u de zwangermelding. De taken uit het Zwangerschapsprotocol ziet u onder tabblad Taken van het verzuimdossier.

Hoe wijzigt u een zwangerschapsmelding?

Als u een zwangerschapsmelding wilt wijzigen om bijvoorbeeld de werkelijke bevallingsdatum of de werkelijke ingangsdatum verlof te registreren klikt u op het tabblad Protocollen van het verzuimdossier.

mceclip1.png

1.Klik op de zwangerschapsmelding onder het tabblad Protocollen. Er verschijnt een pop-up venster met de gegevens over de zwangerschapsmelding.

mceclip2.png

2. Wordt een kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2015. Als dit van toepassing is kunt u de velden Datum ziekenhuisopname kind en Datum ziekenhuisontslag kind invullen. Wanneer u deze periode van ziekenhuisopname gevuld is en u klikt opnieuw op de verlof calculator , dan wordt het verlof verlengd met de periode van ziekenhuisopname.

3. Klik op de diskette om de wijziging op te slaan.

Hoe sluit u een zwangerschapsdossier?

Een zwangerschapsdossier kan op twee manieren gesloten worden.

1. Wanneer u in tabblad taken de laatste taak van het zwangerschapsprotocol uitvoert, krijgt u de melding: Dit is de laatste taak in het dossier, wilt u het dossier sluiten?
Als u verolgens op OK klikt verschijnt er een pop-up waarin u de datum van afronding kiest. Klik vervolgens op de diskette om op te slaan en het dossier te sluiten.

2. U kunt een zwangerschapsdossier ook handmatig sluiten. Om het dossier handmatig te sluiten gaat u naar tabblad Dossier van het verzuimdossier van de werknemer en klikt u op het slotje
Een pop-up venster verschijnt waarin u de datum van afronding kiest. Klik vervolgens op de diskette om op te slaan en het dossier te sluiten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0