Het verzuim voor en na het zwangerschapsverlof is niet samengesteld

Ik heb het verzuim na het verlof al ingevoerd, maar dit is niet samengesteld. Hoe zorg ik ervoor dat het verzuim voor en na het zwangerschapsverlof samengesteld wordt?


In het help artikel Samengesteld verzuim na zwangerschapsverlof staat stap voor stap uitgelegd hoe u samengesteld verzuim rond het zwangerschapsverlof kunt registreren.

Mocht de nieuwe ziekmelding al zijn ingevuld, maar niet samengesteld zijn, kunt u het beste een ticket aanmaken. De Supportdesk kan dan namelijk de inhoud van de nieuwe ziekmelding verplaatsen naar de ziekmelding van voor het zwangerschapsverlof. Na het verplaatsen van de inhoud ontvangt u van de Supportdesk een terugkoppeling dat de inhoud verplaatst is en dat u de melding kunt aanpassen.

Om de ziekmelding hierna samengesteld te maken, dient eerste de foutieve ziekmelding verwijderd te worden. Het is namelijk niet mogelijk om van een bestaande ziekmelding een samengestelde melding te maken. De nieuwe ziekmelding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de einddatum van het verzuim voor de ziekmelding moet overeenkomen met de ingangsdatum verlof;
  • de verzuimreden moet overeenkomen met de verzuimreden van de ziekmelding voor het verlof;
  • de startdatum van het nieuwe verzuim moet overeenkomen met de datum einde verlofperiode (let op: de werkelijke eerste werkdag kan afwijken en deze datum wordt ook getoond in het tabblad protocollen).

FAQ_samengesteld_rondom_zwangerschap.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0