Wanneer wordt welk hersteld protocol ingeschoten?

In VerzuimSignaal kun je voor verschillende hersteld situaties, verschillende protocollen instellen. 


De hersteld protocollen worden op de volgende manier ingeschoten:

100% hersteld
Dit protocol start in alle gevallen waarbij onderstaande situatie niet van toepassing is.

100% hersteld met UWV 0-30
Dit protocol start wanneer een werknemer met vangnet hersteld wordt gemeld nadat de eerste UWV  ziekmelding taak is uitgevoerd in het ziekte protocol.

100% hersteld met UWV 1-30
Dit protocol start wanneer een niet-vangnet werknemer hersteld is gemeld nadat de taak 42e  weeksmelding uitgevoerd is in het ziekteprotocol.

100% hersteld met UWV 0-30 en 1-30
Dit protocol start wanneer een vangnet werknemer hersteld wordt gemeld nadat de taak ziekmelden bij  het UWV én de taak 42e weekmelding is uitgevoerd.

Let op: Om het juiste protocol in te kunnen schieten, moet de taak 42e weeksmelding op taaksoort uwv (geld)  staan. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0