Ik wil informatie toevoegen in een afgerond dossier

Het dossier is al afgerond, maar ik wil nog informatie toevoegen in het dossier.


Het is afhankelijk van de rol instellingen of het mogelijk is om UWV documenten, eigen documenten of notities toe te  voegen in een afgerond verzuimdossier. Als de optie wel aanstaat in een rol, kan de ziekmelding in het dropdownmenu aangeklikt worden. De icoontjes voor het uploaden van eigen documenten en het  toevoegen van UWV documenten en notities zijn dan zichtbaar in het tabblad ‘Dossier’, terwijl het  verzuimdossier is afgerond. Een applicatiebeheerder kan het toevoegen in gesloten dossiers aan te zetten in de rol.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0