Export medisch dossier

In VerzuimSignaal heeft u de mogelijkheid om met een aantal muiskliks de inhoud van een medisch dossier te exporteren. In dit artikel leggen we uit hoe het exporteren van een medisch dossier werkt.

Belangrijk: Een geëxporteerd medisch dossier wordt altijd in een zogenaamd ZIP-bestand als download aangeboden. Een ZIP-bestand verpakt alle bestanden uit het medisch dossier in 1 bestand. Om dit bestand uit te pakken dient u de software WinZIP of WinRAR te gebruiken.

Een medisch dossier exporteren werk als volgt

1. Zoek de werknemer op waarvan u het medische dossier wilt exporteren. Klik op de naam van de werknemer op naar het dossier te gaan.

2. Ga in het dossier van de werknemer naar het tabblad Medisch van het en klik op Medische gegevens exporteren

blobid0.jpg

Een nieuw venster wordt geopend.

3. In het pop-up venster selecteert u bovenin van welke ziekmelding(en) u een export van het medische dossier wilt genereren.

blobid1.jpg
4. Bij het onderdeel Export gegevens selecteert u welke gegevens u uit de geselecteerde ziekmelding(en) wilt meenemen in de export.

blobid2.jpg
5. Klik vervolgens op Genereer export om uw selectie als ZIP-bestand te kunnen downloaden.

Wanneer u het ZIP-bestand opent ziet u welke bestanden er in het ZIP-bestand zijn meegenomen.

blobid3.jpg

 

Medische gebruiker - documenten (inclusief uploads) en systeemdocumenten worden apart als PDF in het ZIP-bestand geplaatst. Deze bestanden zijn voorzien van een datum waarop ze zijn toegevoegd aan het dossier.
De medische notities én diagnoses zijn verzameld in het bestand notities.pdf en diagnoses.pdf evenals het logboek van het dossier.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0