UWV document toevoegen

In VerzuimSignaal kunt u op een aantal plekken UWV-documenten vinden. Dit bijvoorbeeld als bijlage bij een taak in een verzuimprotocol, of voor een bedrijfsarts als document. In dit artikel staat beschreven hoe deze formulieren werken.

In het medische dossier kunt u UWV-documenten naar behoefte toevoegen en gebruiken. U kunt dit doen vanuit het tabblad "Medisch" door op de knop "UWV Documenten toevoegen" te klikken:

blobid0.png

U kunt dan de volgende UWV Documenten kiezen:

  • Probleemanalyse
  • Bijstelling probleemanalyse WIA
  • Actueel oordeel bij de probleemanalyse WIA
  • Medische informatie WIA
  • Beknopte probleemanalyse
  • Functie Mogelijkheden Lijst
  • Verklaring Bedrijfsarts

Door op een document te klikken, opent u het bijbehorende formulier.

Medische documenten worden nooit in het reguliere verzuimdossier van de werknemer getoond maar worden in het medische dossier bewaard. Een uitzondering hierop is alles wat onder het kopje "Terugkoppeling" wordt ingevuld, dit is bedoeld voor de werkgever en zal dus ook als inzichtelijk zijn in het dossier van de werknemer.

UWV-documenten bestaan normaal gesproken uit een voorformulier en het daadwerkelijke document. In het voorformulier worden de velden van het document gevuld, de ingevulde informatie wordt vervolgens in het document opgeslagen.

blobid4.pngblobid5.png

 

Indien aanwezig in de applicatie wordt informatie vooringevuld. In bovenstaande voorbeeld zijn alle werknemersgegevens uit het formulier automatisch ingevuld. Deze gegevens kunnen desgewenst met de hand worden overschreven, dat geldt alleen voor het document waarin het is overschreven; de informatie wordt niet in het dossier van de werknemer aangepast.
Lege velden kunnen met de hand worden aangevuld, ook dit geldt alleen voor dit formulier (wijzigingen worden niet in het dossier van de werknemer aangepast).

Als het formulier voor de eerste keer wordt aangemaakt heeft u vaak de mogelijkheid het formulier op te slaan (als concept), een PDF-preview te genereren of het document naar het klembord te kopiëren. Om een PDF-preview te maken moet het formulier eerst in concept worden opgeslagen. Als het document naar het klembord wordt geplaatst wordt geen concept opgeslagen maar blijft de reeds handmatig aangevulde informatie wel beschikbaar voor latere bewerking.

Als het formulier wordt opgeslagen is het inzichtelijk in het tabblad "Dossier" van het dossier waarin het is aangemaakt. Medische UWV-documenten zijn uitsluitend inzichtelijk in het medische dossier. Documenten die vanuit een taak worden aangemaakt zijn ook vanuit die taak weer te openen.

Na opslaan als concept kan het document worden aangepast of definitief gemaakt worden. Als het formulier definitief wordt gemaakt kunnen er geen wijzigingen meer aan gebeuren. Wel is het mogelijk een bijstellingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0