Lijst in te stellen signalen

In dit artikel vindt u een lijst met alle in te stellen e-mail signalen in de applicatie. We omschrijven waar de signalen voor gebruikt kunnen worden.
Voor het instellen van signalen kunt u naar het artikel Signalen instellen.

Klik hieronder op de titel van een signaal om de uitleg weer te geven. Elk signaal hebben we als volgt omschreven:

Type signaal

Bij type signaal kunt u direct signaal of nachtsignaal aantreffen. Een direct signaal wordt vrijwel direct verstuurd na de zogenaamde 'trigger' in de applicatie. Een trigger kan het toevoegen van een notitie zijn door een gebruiker (waarop het signaal voor aangemaakte notities verstuurd wordt).
Een nachtsignaal wordt in de loop van de nacht verstuurd. Nachtsignalen zijn doorgaans de signaalen die de overgang van een datum moeten controleren, bijvoorbeeld het signaal 'Einde dienstverband medewerker'. Dit signaal controleert 's nachts over de datum van het dienstverband verlopen is en stuurt dan het signaal. Een nachtsignaal kan ook een signaal zijn met een overzicht, bijvoorbeeld het aantal openstaande taken. Bij dit voorbeeld wordt elke nacht gecontroleerd hoeveel openstaande taken de gebruiker (ontvanger) heeft zodat dit eenmaal daags opgestuurd kan worden.

Omschrijving: In de omschrijving wordt aangegeven waar het signaal voor bedoeld is.

Bijzonderheden: Elk signaal heeft in de basis dezelfde instellingen. Daarnaast kunnen er specifieke instellingen van toepassing zijn op een signaal. Deze worden bij bijzonderheden omschreven.

Te ontvangen melding: Dit is een voorbeeld van hoe het signaal daadwerkelijk als e-mail verstuurd wordt. U zult op sommige plaatsen in het voorbeeld zogenaamde ''vervang-tags'' zien staan. Op deze plaatsen in de mail worden gegevens automatisch vanuit de applicatie gevuld. Denk hierbij aan de naam van de werknemer, de naam van de werkgever, de naam van een document enzovoort. Signaal teksten kunt u zelf aanpassen of uitbreiden. Dit wordt verder uitgelegd in het artikel Signaalteksten beheren.

Algemeen - Nieuwe medewerker

Algemeen - Dagen na 1e werkdag van medewerker

Algemeen - Einde dienstverband medewerker

Algemeen - Melding bij uitdiensttreding tijdelijk personeel bij eigen risicodragerschap

HRM - 1e werkdag

HRM - Trouwjubileum

HRM - Verjaardag medewerker

HRM - Werkjubileum

Verzuim - Aangemaakte beschikbaarheid

Verzuim - Aangemaakte eigen documenten

Verzuim - Aangemaakte eigen sjabloondocumenten

Verzuim - Aangemaakte notities

Verzuim - Aangemaakte reservering

Verzuim - Aangemaakte uitkeringsspecificatie

Verzuim - Aangemaakte UWV documenten

Verzuim - Aantal agenda-afspraken per periode

Verzuim - Aantal dagen ongewijzigde interventiestatus

Verzuim - Aantal dossiers openstaand

Verzuim - Aantal dossiers openstaand per periode

Verzuim - Aantal keren ziek per periode

Verzuim - Aantal keren ziek met een bepaalde verzuimreden

Verzuim - Aantal keren ziek met risicoprofiel

Verzuim - Aantal keren ziek op een bepaalde dag met per periode

Verzuim - Aantal openstaande leestaken per periode

Verzuim - Aantal openstaande taken per periode

Verzuim - Aantal taken nu uitvoeren

Verzuim - Aantal taken openstaand

Verzuim - Aantal taken te laat

Verzuim - Einde contract klant

Verzuim - Einde dienstverband zieke werknemer

Verzuim - Einde zwangerschapsverlof

Verzuim - Herstelddatum voor gemaakte afspraak

Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof

Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof bij lopend ziektegeval

Verzuim - Interventiestatus gewijzigd in

Verzuim - Melding aantal opgegeven dagen van te voren bij nieuwe keuring

Verzuim - Loonwijziging bij lopend verzuim

Verzuim - Melding bij afwijkende ingangsdatum verlof

Verzuim - Melding bij annuleren taak bibliotheektaak

Verzuim - Melding bij annuleren taak

Verzuim - Melding bij geplande afspraak in de planningsagenda

Verzuim - Melding bij interventie zonder startdatum

Verzuim - Melding bij meldingsdatum > opgegeven dagen na 1e AO-dag

Verzuim - Melding bij meldingsdatum = ongelijk aan startdatum verzuim

Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde beschikking

Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde vraagstelling bedrijfsarts

Verzuim - Melding bij nieuwe gedeeltelijke herstelmelding

Verzuim - Melding bij nieuwe herstelmelding

Verzuim - Melding bij uit te voeren bibliotheektaak

Verzuim - Melding bij uitgevoerde taak

Verzuim - Melding bij verwijderen ziek/herstelmelding

Verzuim - Melding bij wijzigen ziek/herstelmelding

Verzuim - Melding wanneer er na het opgegeven aantal dagen, na startdatum verzuim, geen dagloon in ingevoerd

Verzuim - Nieuwe toegevoegde taak

Verzuim - Nieuwe samengestelde melding

Verzuim - Nieuwe ziek a.g.v. zwangerschap melding

Verzuim - Nieuwe ziekmelding

Verzuim - Overschrijding

Verzuim - Overschrijding aantal dagen AT-basis

Verzuim - Overschrijding bewaartermijn verzuim- en medische gegevens

Verzuim - Overschrijding vermoedelijke hersteldatum

Verzuim - Termijn afspraak status 'reservering'overschreden

Verzuim - Verzuimduur = of > eigen risico periode bij ziekteverzuimverzekeraar

Verzuim - Verzuimfrequentie per periode

Verzuim - Verzuimpercentage per periode

Verzuim - Ziekmelding met betrekking tot ongeval met aansprakelijke (regres)

Verzuim - Ziekmelding gerelateerd aan

Verzuim - Ziekmelding met betrekking tot een arbeidsgehandicapte

Verzuim - Ziekmelding met een salaris hoger dan opgegeven

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0