Verrichtingenrapport anoniem voor niet-medische gebruikers

Vanaf nu wordt in Visma Verzuim VZS het verrichtingenrapport uitgedraaid met anonieme werkemergegevens voor niet-medische gebruikers. Wanneer in het medisch preventief dossier een verrichting wordt uitgevoerd en tijd wordt geschreven, wordt deze verrichting uiteraard op het verrichtingenrapport getoond. Echter, wanneer een eigen gebruiker of werkgevergebruiker inlogt, moet de verrichting niet herleidbaar zijn naar de werknemer. Vanaf deze release zijn die werknemergegevens voor deze gebruikers dan ook niet meer zichtbaar.

In Visma Verzuim VZS is het als volgt in te stellen.

  • Maak een medisch preventief dossier aan onder tabblad Medisch van de werknemer. Dit kan overigens ook via de knop Medisch preventief dossier toevoegen onder tabblad Werknemers.
  • Kies een overig protocol. Hier zijn alleen de protocoltypes medisch te kiezen (zie Applicatie Instellingen > Protocollen > Protocollen).
  • Kies als startdatum een datum voor vandaag
  • Voeg een nieuwe bilbiotheektaak toe via tabblad Taken en selecteer de betreffende taak
  • Voeg hier tijdsregistratie aan toe d.m.v. het ingeven van de tijdsduur en een uurtarief en vul de datum behandeld.
  • Sluit eventueel het dossier of start een nieuw protocol.

 

  • Log in met een niet-medische gebruiker (eigen gebruiker of werkgevergebruiker) met autorisatie tot de betreffende werknemer
  • Ga vervolgens naar de optie Rapportage > Rapporten
  • Selecteer hier rapport Verrichtingen en draai deze uit met de verslagperiode waarin de verrichting is uitgevoerd

De verrichtingen worden nu getoond, maar de naam en geboortedatum zijn gekenmerkt als Verborgen (zie afbeelding in Stap 4).

 

Stap 1: Maak een medisch preventief dossier aan

 

Stap 2: Voeg een nieuwe bilbiotheektaak toe en klik op tijdsregistratie

 

Stap 3: Voeg de tijdsregistratie toe

 

Stap 4: Draai het Verrichtingen-rapport met een niet-medische gebruiker

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0