Visma Tip voor functioneel beheerders

Als arbodienst heb je voor al je klanten een contract in Visma Verzuim VZS. Deze contracten staan geregistreerd onder de optie Contract(en) arbodienst. In deze contracten staat ook een einddatum ingevuld die mogelijk zijn gevuld met een datum van 31-12-2022 of 01-01-2023. In dat geval is het bedrijf in kwestie (inclusief onderliggende werknemers) niet meer zichtbaar in Visma Verzuim VZS. Het gevolg is dat gebruikers niet meer kunnen inloggen.

Mocht je hierover een melding krijgen, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in een contract met een einddatum in het verleden. Via het tabblad Werkgevers > Inactieve contracten kun je de werkgever terugvinden en het contract op bedrijfsniveau weer activeren door een einddatum in de toekomst in te vullen. Het is eveneens mogelijk om dit voor meerdere werkgevers in één keer te doen via de werkgeverimport-functionaliteit. Zo hoef je niet elke werkgever en elk contract langs te gaan.

Daarna is het bedrijf weer zichtbaar en kunnen de gebruikers weer inloggen. Om hetzelfde probleem voor de komende jaren te voorkomen is het advies om als arbodienst een taak aan te maken voor de maand november zodat je alle contracten tijdig controleert op de einddatum en hiermee voorkomt dat werknemers van bedrijven niet meer kunnen inloggen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1