Verplicht en nauwkeurig zoeken

Een veelgestelde vraag is hoe VerzuimSignaal omgaat met de registratie van zieke en niet-zieke werknemers. Dit hebben wij opgelost door middel van domeinen voor de verschillende gebruikersgroepen. De rechten van de gebruikers binnen een domein worden beperkt in lijn met de AVG. Wanneer een gebruikersdomein dus niet gerechtigd is om niet-zieke werknemers in te zien, wordt dit afgeschermd voor dat domein. Zo kan de werkgever binnen zijn domein al zijn werknemers registreren en een arbodienst alleen de werknemers inzien waarvoor zij dienstverlening doen.

Om bovenstaande te realiseren is de volgende rolpermissie ontwikkeld: 21.4 Werknemers zonder dossier tonen.

In het tabblad werknemers wordt het zoekfilter vervangen door onderstaand scherm, waarbij het verplicht is op alle velden te zoeken.

download.png

Er wordt pas resultaat getoond als alle zoekvelden zijn ingevuld.

 

download.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0