Methodieken

Met de beheerdersfunctionaliteit Methodieken kun je bepalen welke rekenmethodiek gehanteerd wordt bij het uitdraaien van rapporten en statistieken.
Op dit moment kun je de volgende rekenmethodieken instellen:

1. Of het verzuim wat in verzuimdagen langer loopt dan 2 jaar mee telt in de verzuimcijfers, óf dat je het verzuim automatisch laat stoppen na 730 verzuimdagen.
2. Welke grondslag je wilt gebruiken voor het berekenen van de ziekmeldingsfrequentie. Dit kan op basis van totaal FTE of op basis van totaal aantal werknemers.

Beide rekenmethodieken worden hieronder toegelicht.

Verzuimdagen na 2 jaar verzuim meetellen

1.1 Ga naar je accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen.

1.2 Scroll door naar het onderdeel Rapporten & statistieken en klik op Methodieken.

blobid0.jpg

1.3. Bij de vraag Verzuimdagen na 2 jaar verzuim meetellen kun je Ja of Nee selecteren.
Selecteer je Ja (standaard geselecteerd) dan wordt het verzuim dat langer loopt dan 2 jaar (in verzuimdagen) wél meegeteld in de berekening van verzuimcijfers.

Kies je Nee, dan is dit niet het geval. Op dat moment wordt het verzuim tót twee jaar nog meegeteld, maar het verzuim na twee jaar niet meer meegenomen in de cijfers ongeacht of het dossier nog open staat of niet.

blobid1.jpg

Belangrijk: De keuze die je maakt geldt voor alle gebruikers.

 

Deze instelling heeft invloed op de volgende rapporten/statistieken:

  • Statistiekgenerator: Alle onderdelen
  • Verzuimanalyse op basis van werk- en kalenderdagen
  • Benchmark
  • Bedrijfsgegevens
  • Verzuim per maand
  • Gedetailleerd verzuimoverzicht
  • Medische analyses op basis van CVO en Diagnose.

Grondslag ziekmeldingsfrequentie

2.1 Ga naar je account rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt je op Applicatie instellingen.

2.2 Scroll door naar het onderdeel Rapporten & statistieken en klik op Methodieken.

blobid2.jpg

Je ziet een tweetal opties. Dit gedeelte van dit artikel gaat over de optie Grondslag ZMF.

2.3 Bij Grondslag ZMF kun je uit twee opties kiezen, namelijk FTE of Werknemers.

FTE: Wanneer je voor deze optie kiest wordt de ziekmeldingsfrequentie berekend op basis van het totale FTE in de selectie die je hanteert in de rapport- en statistiekgenerator. De formule is dan als volgt:

(aantal meldingen in verslagperiode / aantal FTE) * ZMF Factor

Werknemers: Wanneer je voor deze optie kiest wordt de ziekmeldingsfrequentie berekend op basis van het aantal werknemers in de selectie die je hanteert in de rapport- en statistiekgenerator. De formule is dan als volgt:

(aantal meldingen in verslagperiode / totaal aantal werknemers) * ZMF Factor

(Ter info: De ZMF factor is 365 dagen / aantal dagen in de verslagperiode)

2.4 Klik op de diskette blobid3.png om de keuze op te slaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0