Beschikbaarheidsblokken aanmaken en wijzigen

Door het aanmaken van beschikbaarheden kun je aangeven op welke tijden een agendagebruiker op de betreffende locatie aanwezig is. Een planner kan dan binnen deze beschikbaarheid afspraken inplannen. Buiten een beschikbaarheid kan niet gepland worden.

1. Om een beschikbaarheid aan te maken, ga je naar het tabblad Vandaag in VerzuimSignaal en klik je op Planningsagenda

mceclip0.png

De agenda wordt geopend.

2. Controleer eerst in welke agenda je gaat werken. Als je planner bent, dan kun je bevoegd zijn om in meerdere agenda's te werken.

mceclip1.png

3. Klik met de linker muisknop op een bepaalde dag in de agenda om op die dag een beschikbaarheid aan te maken.

In onderstaand voorbeeld wordt onder de kolom Vr. 26-8 geklikt om op die dag een beschikbaarheid aan te maken.

mceclip2.png

4. Een nieuw venster wordt geopend waarin de beschikbaarheid kan worden gedefinieerd. 

mceclip4.png

4.1 Geef de beschikbaarheid een titel.
4.2 Geef aan op welk tijdstip de beschikbaarheid begint en eindigt.
4.3 Selecteer op welke locatie de beschikbaarheid staat gepland.
4.4 Selecteer welke verrichtingen op de beschikbaarheid mogen worden gedaan. Standaard staan alle verrichtingen die voor een locatie gedefinieerd zijn in het agenda beheer aangevinkt.
4.5 Selecteer welke gebruikers de beschikbaarheid in mogen zien. In deze kolom staan standaard alle geautoriseerde gebruikers voor de betreffende locatie aangevinkt.
4.6 Bij Werkgever gebruikers autoriseren kun je aangeven welke werkgever gebruikers de beschikbaarheid mogen zien en waar ze, afhankelijk van de gebruikersrol van de werkgever, op mogen plannen. Zoek in de bovenste balk op de naam van de werkgever. Selecteer de werkgever in de balk eronder en selecteer vervolgens de gebruikers die toegang mogen hebben tot deze beschikbaarheid.

Tip: Je kunt een beschikbaarheid als een terugkerende reeks opslaan. Selecteer het tabblad Herhalen om dit in te stellen. In onderstaand voorbeeld wordt de beschikbaarheid wekelijks herhaald voor een periode van vijf weken.

mceclip5.png

5. Klik op de diskette blobid2.png om de beschikbaarheid op te slaan.

Na het opslaan van de beschikbaarheid zie je een doorzichtig blok in de agenda. Op dit blok kun je afspraken plannen, door met de linkermuisknop op het blok te klikken.

mceclip6.png

Het artikel Afspraken plannen en brieven maken geeft meer informatie over het plannen van afspraken.

Om wijzigingen door te voeren in een bestaande beschikbaarheid, klik je met de linkermuisknop op de beschikbaarheid en selecteer je Beschikbaarheid bewerken.

mceclip7.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0