Beheer en inrichting van de agenda

Om de planningsagenda te kunnen gebruiken, dient deze eerst ingericht te worden via instellingen -> planningsagenda. Onderstaand wordt per onderdeel uitgelegd wat er ingericht dient te worden. download__76_.jpg


 Disciplines

Met disciplines geeft u aan welk type gebruikers beschikbaar zijn binnen de planningsagenda. Dit is een administratief veld, om het voor u en gebruikers makkelijk duidelijk te maken welke discipline de gebruiker heeft.

1. Klik op star.png Disciplines.
    Een overzicht van beschikbare disciplines worden getoond.
2. Klik op add__2_.png Toevoegen om een nieuwe discipline aan te maken.
3. Klik op disk__1_.png Opslaan om de discipline aan te maken.


Verrichtingen

Verrichtingen zijn de handelingen die worden uitgevoerd door diegene bij wie de afspraak is ingepland (bijvoorbeeld intakegesprekken, consulten, enz.). Elke verrichting kan worden voorzien van een normtijd en een tarief. Deze lijst dient uitputtend te zijn, aangezien deze nodig is om aan te geven welke handelingen op welke locatie(s) kunnen worden verricht.

1. Klik op color_swatch.png Verrichtingen.
Een lijst met bestaande verrichtingen wordt getoond.
2. Klik op add__2_.png Toevoegen om een nieuwe verrichting aan te maken.
3. Vul de volgende gegevens in:

 • a. Verrichting: De naam van de verrichting (bijvoorbeeld consult)
 • b. Type verrichting: Maak uw keuze uit het drop down-menu
 • c. Normtijd: Dit is de tijd die verrichting kost.
 • d. Tarief: De externe prijs voor de verrichting.
 • e. Kleur: Optioneel kunt u de kleur van de achtergrond in de planningsagenda voor deze specifieke verrichting instellen.

4. Klik op disk__1_.png Opslaan om de verrichting aan te maken.


Locaties

Hier kunt u locaties waar spreekuren gehouden worden, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Om de beschikbaarheid van locaties te tonen in de agenda, dienen eerst alle locaties hier ingevoerd te zijn.

1. Klik op building.png Locaties.
Een lijst met bestaande locaties wordt getoond.
2. Klik op add__2_.png Toevoegen om een nieuwe locatie aan te maken.
3. Vul de volgende gegevens in:

 • a. Locatie: Dit is de naam van de locatie.
 • b. Adres
 • c. Postcode
 • d. Woonplaats
 • e. Kleur (De kleur wordt getoond wanneer er een beschikbaarheid op deze locatie in de agenda aanwezig is voor snelle herkenbaarheid.

Bij verrichtingen op deze locatie worden alle verrichtingen getoond, die u onder Instellingen > Verrichtingen hebt ingevoerd.

4. Vink de verrichtingen aan die op deze specifieke locatie uitgevoerd mogen worden.
5. Klantgebruikers op deze locatie.
U kunt werkgever gebruikers toegang geven tot een beschikbaarheid op een bepaalde locatie zodat de werkgever gebruiker ook kan plannen. Wanneer u in dit deel van de agenda inrichting werkgever gebruikers selecteert dan worden deze werkgever gebruikers automatisch aangevinkt wanneer u in de agenda van een bedrijfsarts deze locatie plant. De werkgever gebruikers hebben dus standaard toegang tot deze locatie om te plannen.

 • a. Klik rechts naast 'Klantgebruikers op deze locatie' op toevoegen.
 • b. In het daaropvolgende pop-up venster zoekt u op de naam van de werkgever.
 • c. Selecteer de werkgever in het pull-down menu, vink 1 of meerdere gebruikers aan en klik op de
 • diskette om op te slaan.

6. Klik op disk__1_.png Opslaan om de locatie aan te maken als alle stappen zijn doorlopen.


Agenda gebruikers

Bij gebruikers wordt aangegeven wie er gebruik maakt van de planningsagenda, op welke locatie de professional kan zitten (dit kunnen overigens meerdere locaties zijn) en welke verrichtingen de professional op een bepaalde locatie kan uitvoeren.

1. Klik op user_comment.png Agenda gebruikers
2. Klik op  add__2_.png Toevoegen om een nieuwe agendagebruiker aan te maken.
3. Vul de benodigde gegevens in:

 • a. Eigen gebruiker: Kies een gebruiker uit het drop down-menu.
 • b. Disciplines: Selecteer een discipline uit het drop down-menu.
 • c. ​Autoriseren: Indien dit vinkje aanstaat, verschijnt het veld Autoriseren voor en Agenda delen met.
  - Autoriseren voor; Geef hier aan van welke andere agenda gebruikers de huidige gebruiker de agenda in mag zien.
  - Agenda delen met; Geef hier aan met welke andere agenda gebruikers je de agenda van de huidige gebruiker wilt delen.
 • d. Geef in het deelvenster Locaties aan op welke locaties de gebruiker beschikbaar is.
 • e. Geef in het deelvenster Verrichtingen aan welke verrichting de gebruiker uit mag voeren.
 • f. Geef in het deelvenster Agendabeschikbaarheid aan op welke weekdagen de agenda gebruiker gepland kan worden. Zo kunnen parttime dagen geblokkeerd worden.
Let op: U hoeft alleen bij de professional (bijvoorbeeld bedrijfsarts) aan te geven op welke locatie(s) hij ingezet kan worden. Dit geldt tevens voor de verrichtingen.  

4. Klik op disk__1_.png Opslaan om de agendagebruiker aan te maken.


Planning instellingen

Voor een applicatiebeheerder is het mogelijk om de weergave aan te passen voor alle agenda gebruikers in een VerzuimSignaal omgeving. Dit geldt alleen voor de Planningsweergave welke nader wordt toegelicht in het bijbehorende help-artikel.


Agenda Logboek

Het agenda logboek valt buiten de inrichting en wordt daarom toegelicht in een apart help-artikel.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0