Groepsbeheer

In VerzuimSignaal is het mogelijk om gegevens te groeperen, zoals bedrijven/werkgevers, werknemers, afdelingen, documenten en taken.
Door middel van het instellen van groepen kunt u het gebruiksgemak van VerzuimSignaal vergroten. U kunt bijvoorbeeld in het overzicht Openstaande dossiers filteren op een bepaalde groep bedrijven of in een dossier een groep taken toevoegen in plaats van een voor een. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verzuimrapportages uit te draaien over een afdelingengroep.

Om een nieuwe groep aan te maken doorloopt u de volgende stappen.

1. Ga met uw muis naar uw accountnaam rechtsboven VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.

download__47_.jpg

2. Scroll door naar het onderdeel Groep(en) en klik op Groepsbeheer.

3. Klik rechtsbovenin het overzicht op de groene plus blobid0.png om een nieuwe groep toe te voegen.

download__48_.jpg

4. Geef de groep een herkenbare naam. Selecteer vervolgens de groepsinhoud. Hieronder volgt per type groep een uitleg:

Bedrijven: Deze meest gebruikte groepsvariant kan worden geselecteerd om bedrijven bijvoorbeeld in te delen in regio's of toe te kennen aan Eigen gebruikers (teams). Het grote voordeel van deze variant is dat er op gebruikersniveau de mogelijkheid bestaat om een gebruiker te autoriseren op groepsniveau.
Zo kunt u iedere casemanager autoriseren voor een eigen groep bedrijven.
Tevens kunt u in diverse overzichten zoals Openstaande dossiers, openstaande taken filteren op groepen en verzuimrapportages per groep bedrijven genereren.

Afdelingen: Met deze variant kunt u een afdelingsgroep definieren. Vervolgens is het mogelijk om afdelingen aan een groep te koppelen. Wanneer afdelingsgroepen zijn gedefinieerd is het mogelijk om voor deze afdeling(en) statistieken te genereren. Tevens kunnen gebruikers geautoriseerd worden voor een afdelingsgroep.

Tip: Als u een afdeling aan een afdelingengroep wilt toekennen dan doet u dit door de afdeling te wijzigen en daar de groep aan te vinken.
Zie ook artikel Afdeling toevoegen en muteren.

 

Protocoltaken: U kunt meerdere taken samenvoegen om zo een taakgroep te creëren. Na het toevoegen van een taakgroep in het dossier is het mogelijk om bij 1 van de taken de datum te wijzigen. Wanneer de taken zijn gekoppeld worden de andere taken uit deze taakgroep ook verplaatst in de tijd. Dit gebeurt alleen bij taken die nog niet zijn uitgevoerd. Geef hierna aan of de taakgroep beschikbaar is op Verzuim- of Werkgeversniveau. Hierna selecteert u uit de takenbibliotheek welke taken er tot de groep behoren. Per taak kunt u een startdag opgeven. Op dossierniveau (Tabblad Taken) is het vervolgens mogelijk om een taakgroep toe te voegen in het protocol. Tevens is het mogelijk om een taakgroep toe te voegen aan een protocol.

Documentrubriek: Wanneer u in het verzuimdossier veel gebruik maakt van het toevoegen of uploaden van documenten kunt u met deze groepsvariant rubrieken creëren. Tijdens het uploaden van een nieuw document kunt u vervolgens een rubriek kiezen. Op deze wijze kunt u uw documenten overzichtelijk opbergen in het dossier. Voorbeelden van documentrubrieken zijn: brieven, faxen, e-mail, diversen enz.

Gebruikers: Met deze variant is het mogelijk om verschillende (interne) gebruikers te bundelen in één groep. Door het bundelen van gebruikers kunnen hoofdgebruikers in veel overzichten via geavanceerd zoeken filteren op gebruikersgroepen.

Medische gebruikers: Deze groep is handig voor verzuimdienstverleners die werken met bedrijfsartsen van verschillende organisaties.
Medische gebruikers die zijn toegekend aan dezelfde bedrijfsartsengroep (en dus van dezelfde organisatie zijn) hebben inzage in elkaars medische dossiers.
Artsen die bij de ene bedrijfsartsengroep zijn ingedeeld kunnen geen inhoud zien in de medische dossiers van artsen van een andere bedrijfsartsengroep.
Artsen die bij geen enkele bedrijfsartsengroep zijn ingedeeld kunnen bij geen enkele andere bedrijfsarts in de medische dossiers kijken.

Werknemers: Met deze variant kunt u een werknemersgroep definiëren. Op werknemersniveau is het vervolgens mogelijk om deze werknemer aan een groep te koppelen. Wanneer werknemersgroepen zijn gedefinieerd is het mogelijk om voor deze groep(en) statistieken te genereren.

Tip: Het toekennen van een werknemer aan een groep doet u door de werknemer op te zoeken en te muteren. In het tabblad overig van de werknemer gegevens kunt u onderaan een werknemersgroep selecteren.

 

5. Klik op de diskette download__6_.png om uw groep op te slaan. Na het opslaan kunt u, afhankelijk van het type groep wat u heeft geselecteerd, bepalen welke bedrijven, gebruikers of taken aan de groep gekoppeld moeten worden. Als u dat bepaald heeft klikt u opnieuw op opslaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0