Toelichting op de roadmap: Logging volgens NEN-normering

Een verzuimdossier bevat uiteraard gevoelige informatie. Om te zorgen dat inzichtelijk is wie wat heeft gedaan in het dossier, loggen we deze activiteiten. De NEN 7513-norm beschrijft voor welke activiteiten en op welke uniforme wijze dit moet gebeuren. Dit helpt zorgaanbieders om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en ontwikkelaars van informatiesystemen weten zo aan welke eisen hun systemen moeten voldoen.

Op dit moment wordt er al veel gelogd in Visma Verzuim VZS, breiden we de logging zelfs uit voor bepaalde activiteiten en passen we bestaande logging aan naar de voorgeschreven structuur zoals beschreven in de NEN 7513-norm. Daarnaast zijn we bezig met het inventariseren op welke wijze het mogelijk is om logdata te ontsluiten richting onze klanten. We houden jullie op de hoogte van onze ontwikkelingen op dit onderwerp via volgende product updates.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0